Водогосподарська обстановка

Водогосподарська та гідрометеорологічна обстановка з 1 по 10 грудня 2021 року

За даними Гідрометцентру ЧАМ на території басейну нижнього Дністра протягом першої декади грудня спостерігалась переважно хмарна погода та опади. Температура повітря була від -11,1 ºС до +12,9 ºС. Кількість опадів, у вигляді дощу, склала 4,0 – 34,0 мм.

За рішенням з 01.10.2021 керівництва ОДКУ р. станцію спостереження законсервовано, тому дані щодо рівня води на водпосту Маяки (15,0 км від гирла р. Дністер) не надаються.

На водпосту Турунчук (44,5 км від гирла р. Дністер) протягом минулої декади рівень води коливався нижче рівня середніх багаторічних показників.

За даними Дунайської ГМО на території басейну р. Дунай протягом минулої декади спостерігалась переважно хмарна погода та опади. Температура повітря коливалась в межах від -2,0 ºС до +15,0 ºС. Кількість опадів, у вигляді дощу, склала 1,9 – 22,0 мм.

На водпостах Рені, Ізмаїл, Кілія та Вилкове української ділянки р. Дунай на кінець першої декади грудня рівні води складали 128, 97, 65 та 92 см
над „0” поста відповідно.

За багаторічними даними у грудні місяці найвищі рівні на водомірних постах Рені, Ізмаїл, Кілія та Вилкове складали 447, 314, 205 та 154 см, а найнижчі -40, 56, -5 та 9 см над „0” поста відповідно.

Протягом минулої декади спостерігалися достатньо низькі значення рівня води на р. Дунай, тому станом на 10 грудня всі шлюзи знаходяться у закритому стані.

Інформація щодо рівнів та об’ємів Придунайських водосховищ станом на 10 грудня 2021 року

Назва водосховища Рівень мертвого об’єму (РМО) Нормальний підпірний горизонт (НПР) Фактичний рівень м БС Фактичний об’єм,
млн. м3
Позначка, м БС Об’єм, млн м3 Позначка, м БС Об’єм, млн м3
Кагул 2,00 106,49 3,50 250,67 2,82 182,83
Картал 1,80 11,60 2,80 31,16 2,23 19,50
Ялпуг-Кугурлуй 1,80 596,80 2,80 888,0 2,23 718,70
Катлабух 0,70 62,50 1,70 131,0 0,82 70,70
Китай 0,60 62,58 1,50 111,90 0,76 70,87

Фактичний рівень води р. Дунай на водпосту Рені протягом першої декади грудня, поступово зростаючи, коливався нижче рівня середніх багаторічних показників.

На водпосту Вилкове р. Дунай протягом першої декади грудня рівень води коливався близько рівня середніх багаторічних показників. Крива гідрографа має позитивний тренд.