Про БУВР

Про БУВР

Басейнове управління  водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю (БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю) є державною бюджетною організацією з правом надання платних послуг, належить до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України – створено в 1949 році.

У своїй діяльності БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської обласної державної адміністрації та актами Державного агентства водних ресурсів України. Забезпечує правильне застосування чинного законодавства підвідомчими організаціями.

БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунки в установах Державного казначейства та банків, печатку зі своїм найменуванням.

БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю у межах своїх повноважень забезпечує на території області вирішення питань у сфері використання, збереження та відтворення водних ресурсів, здійснює управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.