Басейнова Рада річок Причорномор’я

День святого Миколая – гарний день для плідної та продуктивної роботи

День святого Миколая Чудотворця православні християни в Україні відзначають 19 грудня, в цей же день члени Басейнової ради річок Причорномор’я провели своє чергове засідання. Теми, які були заплановані для розгляду, викликали інтерес не тільки у членів басейнової ради, але й у запрошених та журналістів.

Рада розпочала свою роботу з обговорення найактуальнішої теми – Про стан виконання заходів, запланованих на 2019 рік Регіональною програмою збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2019 – 2023 роки (затверджена рішенням Одеської обласної ради від 25.10.2019р. №1095 – VІІ).

 Також  не обійшли увагою основні шляхи імплементації Водної рамкової директиви в рамках впровадження європейських стандартів і норм у сферу управління водними ресурсами та якістю води в басейні річок Причорномор’я. Представник Державної екологічної інспекції в Одеській області та представники Миколаївської та Херсонської областей поділилися досвідом забезпечення взаємодії між державними органами управління та контролю, органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями з питань використання і охорони водних ресурсів басейну річок Причорномор’я. Обговорення заходів по відновленню водних ресурсів, можливі проектні рішення щодо сучасних екологічно спрямованих підходів по відновленню малих річок з реконструкцією частин ГТС та розробкою заходів від шкідливої дії вод викликали жваву дискусію не тільки членів басейнової ради, але і всіх запрошених.

Результатом продуктивної роботи засідання були прийняті  та узгоджені рішення щодо:

  • звернення до Одеської облради щодо забезпечення в бюджеті Одеської області на 2020 рік фінансування всіх запланованих Регіональною програмою збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2019 – 2023 роки;
  • представлення на наступне засідання Басейнової ради БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю разом з зацікавленими сторонами «Дорожньої карти розроблення плану управління річковим басейном річок Причорномор’я»
  • сприяння облаштуванню нової сучасної лабораторії БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю для виконання досліджень проб поверхневих вод на вміст пріоритетних забруднюючих речовин відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС.

Особливу увагу було звернуто на заходи по відновленню водних ресурсів малих річок Причорномор’я, зокрема було вирішенозвернутися до обласних державних адміністрацій з вимогою щодо забезпечення басейного принципу управління водними ресурсами, встановити, що проєкти, спрямовані на ренатуралізацію водних об’єктів, відновлення їх гідрологічного режиму та екологічного стану, повинні реалізовуватися тільки після обов’язкового проходження таких етапів:

  • комплексного обстеження басейнів річок (інженерно – геодезичних, інженерно – гідрометеорологічних, інженерно – геологічних), врахування в комплексному проекті всіх ризиків та можливих негативних наслідків робіт для всієї річки, а не окремих її частин;
  • розробки та затвердження в установленому законодавством  порядку техніко-економічного обґрунтування проведення комплексних заходів щодо покращення екологічного стану водних об’єктів, захисту від шкідливої дії вод, включаючи реконструкцію (ліквідацію) гідротехнічних споруд на пропозиції з черговості виконання робіт та встановлення прибережно захисної смуги з  урахуванням сучасних європейських підходів до відновлення річок;
  • врахування в комплексних проектах ризиків та можливих негативних наслідків робіт для всього водного об’єкту, а не тільки окремих його частин;
  • здійснення оцінки ефективності проектованих заходів та їх можливий вплив на екологічний і гідрологічний стан річки в цілому, при необхідності, проведення ОВД або стратегічної екологічної експертизи.

Було вирішено підтримати розробку техніко-економічного обґрунтування пілотного проекту комплексних природоохоронних заходів «Покращення гідрологічного стану річки Скуртянка з реконструкцією (ліквідацією) частини гідротехнічних споруд та розробкою заходів щодо захисту від шкідливої дії вод».