Водогосподарська обстановка

Водогосподарська та гідрометеорологічна обстановка з 1 по 10 жовтня 2021 року

За даними Гідрометцентру ЧАМ на території басейну нижнього Дністра протягом першої декади жовтня спостерігалась переважно ясна погода та незначні опади. Температура повітря була від -0,4 ºС до +20,3 ºС. Кількість опадів, у вигляді дощу, склала 1,0 – 7,0 мм.

За рішенням з 01.10.2021 керівництва ОДКУ р. станцію спостереження законсервовано, тому дані щодо рівня води на водпосту Маяки (15,0 км від гирла р. Дністер) не надаються.

На водпосту Турунчук (44,5 км від гирла р. Дністер) протягом першої декади жовтня рівень води коливався на рівні середніх багаторічних показників.

За даними Дунайської ГМО на території басейну р. Дунай протягом минулої декади спостерігалась переважно ясна погода та незначні опади. Температура повітря коливалась в межах від +4,0 ºС до +18,0 ºС. Кількість опадів, у вигляді дощу, склала 0,1 – 2,0 мм.

На водпостах Рені, Ізмаїл, Кілія та Вилкове української ділянки р. Дунай на кінець першої декади жовтня рівні води складали 58, 63, 50 та 89 см
над „0” поста відповідно.

За багаторічними даними у жовтні місяці найвищі рівні на водомірних постах Рені, Ізмаїл, Кілія та Вилкове складали 449, 249, 183 та 132 см, а найнижчі -66, 13, -23 та 2 см над „0” поста відповідно.

Протягом першої декади жовтня спостерігалися достатньо низькі значення рівня води на р. Дунай, тому станом на 10 жовтня всі шлюзи знаходяться в закритому режимі.

Інформація щодо рівнів та об’ємів Придунайських водосховищ станом на 10 жовтня 2021 року

Назва водосховища

Рівень мертвого об’єму (РМО)

Нормальний підпірний горизонт (НПР)

Фактичний рівень м БС

Фактичний об’єм,
млн. м3

Позначка, м БС

Об’єм, млн м3 Позначка, м БС

Об’єм, млн м3

Кагул

2,00 106,49 3,50 250,67 3,08

208,36

Картал

1,80 11,60 2,80 31,16 2,43 23,12
Ялпуг-Кугурлуй 1,80 596,80 2,80 888,0 2,43

776,70

Катлабух

0,70 62,50 1,70 131,0 0,84 72,06
Китай 0,60 62,58 1,50 111,90 0,75

70,35

Фактичний рівень води р. Дунай на водпосту Рені на протязі першої декади жовтня коливався нижче рівня середніх багаторічних показників.

На водпосту Вилкове р. Дунай протягом першої декади жовтня рівень води коливався вище рівня середніх багаторічних показників.