Водогосподарська обстановка

Водогосподарська та гідрометеорологічна обстановка з 21 по 30 червня 2021 року

За даними Гідрометцентру ЧАМ на території басейну нижнього Дністра протягом третьої декади червня спостерігалась мінлива хмарність та опади. Температура повітря була від +12,1 ºС до +33,9 ºС. Кількість опадів, у вигляді дощу, склала 3,0 – 48,0 мм.

Фактичний рівень води р. Дністер (водпост в с. Маяки, Одеська обл.) на кінець третьої декади червня складає 117 см над „0” поста.

За багаторічними спостереженнями найвищий рівень у червні-місяці на водомірному посту Маяки складає 190 см, а найнижчий 22 см  над „0” поста.

Рівень води на водпосту Маяки (15,0 км від гирла р. Дністер) протягом третьої декади червня коливався на рівні середніх багаторічних показників за рахунок припливних витрат з Дністровського водосховища та явищ згінно-нагінного вітру.

На водпосту Турунчук (44,5 км від гирла р. Дністер) протягом третьої декади червня рівень води зріс вище рівня середніх багаторічних показників за рахунок збільшення скидних витрат Дністровського водосховища та значних опадів в басейні Дністра.

За даними Дунайської ГМО на території басейну р. Дунай протягом минулої декади спостерігалась мінливо хмарна погода та опади. Температура повітря коливалась в межах від +19,0 ºС до +33,0 ºС. Кількість опадів склала
13,0 – 53,0 мм.

На водпостах Рені, Ізмаїл, Кілія та Вилкове української ділянки р. Дунай на кінець третьої декади червня рівні води складали 232, 174, 107 та 110 см
над „0” поста відповідно.

За багаторічними даними у червні місяці найвищі рівні на водомірних постах Рені, Ізмаїл, Кілія та Вилкове складали 550, 384, 255 та 169 см, а найнижчі 65, 62, 28 та 40 см над „0” поста відповідно.

Протягом третьої декади червня спостерігалися достатньо низькі значення рівня води на р. Дунай, тому станом на 30 червня всі шлюзи знаходяться в закритому режимі.

Інформація щодо рівнів та об’ємів Придунайських водосховищ станом на                                            30 червня 2021 року

Назва водосховища

Рівень мертвого об’єму (РМО)

Нормальний підпірний горизонт (НПР)

Фактичний рівень м БС

Фактичний об’єм,
млн. м3

Позначка, м БС

Об’єм, млн м3 Позначка, м БС

Об’єм, млн м3

Кагул

2,00 106,49 3,50 250,67 3,50

250,67

Картал

1,80 11,60 2,80 31,16 2,85 32,27
Ялпуг-Кугурлуй 1,80 596,80 2,80 888,0 2,85

902,75

Катлабух

0,70 62,50 1,70 131,0 1,42 112,40

Китай

0,60

62,58

1,50

111,90

1,25

97,60

Фактичний рівень води р. Дунай на водпосту Рені на протязі третьої декади червня знизився значно нижче рівня середніх багаторічних показників.

На водпосту Вилкове р. Дунай протягом третьої декади червня рівень води коливався дещо вище рівня середніх багаторічних показників.