ВОДОПОСТАЧАННЯ

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Питне водопостачання в Одеській області як і в Україні здійснюється за рахунок поверхневих вод (70%) і підземних джерел (30%).

Поверхневі води, які використовуються для потреб населення та економіки за гідротехнічними показниками в основному належать до першого, другого і третього класів.

В Одеській області за даними геологічного регіонального державного підприємства є значні ресурси підземних вод, проте вони розташовані нерівномірно в залежності від структурно-геологічних умов в різних районах Одеської області.

Населення Одеської області найменш забезпечено господарсько-питним водопостачанням відповідно до інших населених пунктів України. Централізованим водопостачанням охоплено 25% тобто 282 населених пункти. Особливо гостро ця проблема стоїть на півдні області, де привізною водою користується 115 населених пунктів, з населенням близько 200 тисяч мешканців.

Поверхневі води у цьому регіоні не придатні для питного водопостачання без додаткового очищення та знезараження, а вода артезіанських свердловин має високу мінералізацію і надмірний міст домішок.

Загальнодержавною програмою «Питна вода України на 2006-2020 роки» передбачається будівництво групових водопроводів, а саме:

  • Кілійського групового трубопроводу (27 населених пунктів з населенням з близько 48 тис. мешканців)
  • Татарбунарського групового водопроводу (38 населених пунктів з населенням близько 96 тис. мешканців)

Всього 65 сільських населених пунктів з населенням близько 144 тис. мешканців.

За 2000-2010 рр. побудовані основні споруди, які спроможні забезпечити питною водою 74 населені пункти Кілійського, Татарбунарського, Арцизського, Ізмаїльського та Болградського районів.

Побудовані водоочисні споруди в м. Кілія з підготовкою 25 тис м3/добу.

На сьогодні ці споруди використовуються на 30%, у зв’язку з незакінченим будівництвом розвідних мереж в селах.

Питна вода подається в 6 населених пунктів Кілійського району та в 4 села Татарбунарського району; забезпечено 22 тисячі жителів.

Наразі закінчується будівництво водопроводів в селах Борисівка і Глибоке. Крім цього побудований комплекс водоподаючих споруд в м. Татарбунари.

Законом України від 03.03.2005 р. № 2455 затверджено загальнодержавну програму «Питна вода України на 2006-2020 роки», яка спрямована на забезпечення населення питною водою нормативної якості і в достатній кількості з поступовим наближенням до стандартів Європейського Союзу, покращення на цій основі стану здоров’я населення та навколишнього природного середовища, відновлення, охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання.