Новини

ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ 2020 року БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю

Спеціалісти БУВРу визначились з основними пріоритетними напрямками роботи на 2020 рік.
Враховуючи пріоритети Держводагентства на 2020 рік, а також Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року і Програму діяльності Уряду ми плануємо зосередити зусилля на:
Продовженні впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами шляхом розробки елементів плану управління водними ресурсами та комунікацією зі стейкхолдерами на Басейнових радах річок Причорномор’я, Нижнього Дунаю, Дністра та Південного Бугу.
Здійсненні державного моніторингу поверхневих вод в басейні нижнього Дунаю та Дністра та наповненні актуальними даними відкриті платформи Держводагентства.
Створенні нової сучасної лабораторії на базі БУВРу для реалізації програми державного моніторингу вод на півдні України за Європейськими стандартами. А також на розробці мережі пунктів спостереження для діагностичного моніторингу вод в басейні річок Причорномор’я.
Реалізації угод з урядами Румунії та Республіки Молдови в частині управління транскордонними водними ресурсами. Разом з цим залучатимемо до співпраці міжнародних партнерів.
Забезпеченні галузей економіки Одещини водними ресурсами, зокрема: питного водопостачання та зрошення сільськогосподарських угідь. Враховуючи аномальну посушливу осінь 2019 і зиму 2020, а також беручи до уваги зміну клімату, яка в степовій зоні спонукає землекористувачів вживати заходи по адаптації, – питання подачі води на зрошення сільгоспугідь стає надактуальним.
Організації заходів протипаводкового захисту сільгоспугідь та сільських населених пунктів, особливо вздовж української ділянки річки Дунай.
Організації заходів з реалізації інвестиційного проекту «Забезпечення комплексу заходів протипаводкового захисту від шкідливої дії вод та екологічного оздоровлення басейну української частини питного Дунаю в Одеській області».
Розробці оптимальних режимів роботи Придунайських водосховищ з урахуванням потреб та інтересів всіх водокористувачів, приймаючи до уваги складну кліматично-гідрологічну ситуацію в басейні нижнього Дунаю.
Проведенні екологічних акцій та заходів: Всесвітній день води, Міжнародні дні річок Дністра та Дунаю, Міжнародний день чистих берегів, міжнародний Басейновий конкурс “Барви Дністра”.
Продовженні співпраці з територіальними органами ДВА в частині надання пропозицій щодо узгодження договорів оренди водних об’єктів та інших спільних питань.
Продовженні роботи по оптимізації структури управлінь з врахуванням Басейнового принципу управління водними ресурсами та фактичних потреб у спеціалістах для забезпечення експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу, дбаючи про збільшення середньомісячної заробітної плати.

Наполеглива праця задля покращення стану водних об’єктів та забезпечення водними ресурсами населення і галузей економіки Одещини – наш свідомий вибір!

“Все, чим ми є, – це наші ідеї і наші люди…”, – саме ці слова всесвітньо-відомої особистості стали девізом колективу БУВР річок Причорномор’я і нижнього Дунаю на 2020 рік.