Водогосподарська обстановка

Водогосподарська та гідрометеорологічна обстановка з 21 по 30 вересня 2021 року

За даними Гідрометцентру ЧАМ на території басейну нижнього Дністра протягом третьої декади вересня спостерігалась переважно ясна погода та незначні опади. Температура повітря була від +3,1 ºС до +22,0 ºС. Кількість опадів, у вигляді дощу, склала 2,0 – 9,0 мм.

Фактичний рівень води р. Дністер (водпост в с. Маяки, Одеська обл.) на кінець третьої декади вересня складає 98 см над „0” поста.

За багаторічними спостереженнями найвищий рівень у вересні-місяці на водомірному посту Маяки складає 147 см, а найнижчий -2 см  над „0” поста.

Рівень води на водпосту Маяки (15,0 км від гирла р. Дністер) протягом третьої декади вересня коливався близько рівня середніх багаторічних показників.

На водпосту Турунчук (44,5 км від гирла р. Дністер) протягом третьої декади вересня рівень води коливався значно нижче рівня середніх багаторічних показників.

За даними Дунайської ГМО на території басейну р. Дунай протягом минулої декади спостерігалась переважно ясна погода та незначні опади. Температура повітря коливалась в межах від +6,0 ºС до +24,0 ºС. Кількість опадів, у вигляді дощу, склала 0,1 – 0,4 мм.

На водпостах Рені, Ізмаїл, Кілія та Вилкове української ділянки р. Дунай на кінець третьої декади вересня рівні води складали 57, 63, 52 та 89 см
над „0” поста відповідно.

За багаторічними даними у вересні місяці найвищі рівні на водомірних постах Рені, Ізмаїл, Кілія та Вилкове складали 401, 296, 195 та 129 см, а найнижчі -13, 6, -1 та 9 см над „0” поста відповідно.

Протягом третьої декади вересня спостерігалися достатньо низькі значення рівня води на р. Дунай, тому станом на 30 вересня всі шлюзи знаходяться в закритому режимі.

Інформація щодо рівнів та об’ємів Придунайських водосховищ станом на                                            30 вересня 2021 року

Назва водосховища

Рівень мертвого об’єму (РМО)

Нормальний підпірний горизонт (НПР)

Фактичний рівень м БС

Фактичний об’єм,
млн. м3

Позначка, м БС

Об’єм, млн м3 Позначка, м БС

Об’єм, млн м3

Кагул

2,00 106,49 3,50 250,67 3,11 211,39
Картал 1,80 11,60 2,80 31,16 2,45

23,72

Ялпуг-Кугурлуй

1,80 596,80 2,80 888,0 2,45 782,50

Катлабух

0,70 62,50 1,70 131,0 0,87

74,11

Китай

0,60 62,58 1,50 111,90 0,78

71,90

Фактичний рівень води р. Дунай на водпосту Рені на протязі третьої декади вересня коливався нижче рівня середніх багаторічних показників.

На водпосту Вилкове р. Дунай протягом третьої декади вересня рівень води коливався близько рівня середніх багаторічних показників.