Новини

Виконання державного моніторингу вод у першому кварталі 2022 року

З метою забезпечення здійснення контролю за гідрохімічним станом водних об’єктів та згідно  з  наказом Міндовкілля від 05.01.2022 № 1 «Про затвердження Програми державного моніторингу вод» та наказом Держводагентства від 12.01.2022 № 5 «Про впровадження Порядку здійснення державного моніторингу вод» БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю здійснює державний моніторинг поверхневих вод по 21 водному об’єкту в 29 пунктах спостереження (басейн р. Дністер – 8 пунктів, басейн р. Дунай – 16 пунктів, басейн річок Причорномор’я –  5 пунктів спостереження).

За перший квартал  2022 року лабораторією моніторингу вод Південного регіону по програмі державного моніторингу вод відібрано 108 проб поверхневих вод, виконано 1267 вимірювань показників якості води у                        48 пробах вод (фізико-хімічні дослідження). Також екстраговано та відправлено 60 проб води по басейнах р. Дунай та р. Дністер у лабораторію моніторингу вод Західного регіону (м. Івано-Франківськ) для проведення досліджень на вміст специфічних та пріоритетних (токсичних, здатних до накопичення, стійких) забруднюючих речовин.

БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю здійснює щомісячний контроль за станом якості води в місцях питних водозаборів  р. Дністер (м. Біляївка), р. Дунай (м. Кілія та м. Вилкове), водосховищі Ялпуг-Кугурлуй (м. Болград). Стан якості води р. Дністер  та р. Дунай у порівнянні з відповідним періодом минулого року залишається задовільним. Всі показники якості води знаходяться в межах ГДК, крім ХСК. У водосховищі Ялпуг-Кугурлуй  відмічається перевищення ГДК по показникам мінералізація води та  ХСК.

Басейн р. Дністер

По р. Дністер (м. Біляївка) протягом першого кварталу поточного року спостерігається перевищення ГДК по показнику ХСК.

По пунктах р. Дністер (с. Маяки), р. Ягорлик та р. Білочі не зафіксовано жодних перевищень ГДК.

В Кучурганському водосховищі та Дністровському лимані відмічається перевищення ГДК по показникам: мінералізація води та ХСК.

   У всіх пробах води р. Дністер виявлено наявність летких органічних сполук, поліароматичних вуглеводнів та пестицидів. Вміст майже всіх виявлених пріоритетних речовин не перевищував екологічні нормативи якості. Винятком є перевищення максимальної допустимої концентрації вмісту цибутрину у пунктах: р. Дністер (с. Маяки) та Дністровський лиман (смт Овідіополь) – у лютому; вмісту циперметрину в пунктах: р. Дністер (с. Маяки) у січні, р. Турунчук (с. Троїцьке) у лютому; вмісту трихлорметану у  р. Білоч (с. Шершенці) у лютому.

Басейн р. Дунай

У пунктах спостереження, розташованих безпосередньо на р. Дунай не зафіксовано перевищень ГДК. 

У Придунайських водосховищах (Катлабух, Китай, Ялпуг-Кугурлуй) виявлено перевищення ГДК по показникам: ХСК, БСК5, мінералізація. У водосховищі Кагул – спостерігається перевищення ГДК по ХСК. 

По річках Великий Ялпуг, Карасулак, Киргиж-Китай, Нерушай, Ташбунар відмічаються досить високі значення показників ХСК і БСК5; також виявлено перевищення ГДК по нітратам. У малих та середніх річках басейну р. Дунай досить висока мінералізація води (2-6,0 г/л), яка є природною.

У всіх пробах води суббасейну нижнього Дунаю виявлено наявність летких органічних сполук, поліароматичних вуглеводнів та пестицидів. Вміст майже всіх виявлених пріоритетних речовин не перевищував екологічні нормативи якості. Винятком є перевищення максимальної допустимої концентрації вмісту цибутрину у пунктах: водосховище Ялпуг (с. Коса) – у січні; вмісту циперметрину у водосховищі Ялпуг (с. Коса) у січні і лютому; вмісту бензо(b)флуорантену (січень), бензо(k)флуорантену (січень) та бензо(g,h,i)перілену (січень-березень) у р. Карасулак; вмісту антрацену у  водосховищі Ялпуг (м. Болград) у березні.

Басейн річок Причорномор’я

В річках басейну річок Причорномор’я вод (Сарата, Когільник, Чага, Хаджидер, Каплань) відмічається досить висока мінералізація води (2-3,9 г/л), яка є природною для водних об’єктів Причорномор’я. Також відмічається перевищення ГДК по показниках: нітрати, БСК5 ХСК.

Мінералізація води у водосховищах-джерелах зрошення

БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю здійснює контроль за станом якості води у водосховищах, які використовуються для зрошення сільськогосподарських культур.

Водний об’єкт Дата відбору Мінералізація води, г/л
Лошинівське водосховище 14.03.2022 1,68
Дмитрівське водосховище 23.03.2022 1,0
Дандорівський ставок 04.04.2022 0,95
Козійське водосховище 26.04.2022 0,5
Нерушайське водосховище 26.04.2022 1,86