Моніторинг

Моніторинг

Державний моніторинг вод здійснюється з метою забезпечення збирання, обробки, збереження, узагальнення та аналізу інформації про стан водних об’єктів, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Для впровадження європейських підходів до моніторингу якості поверхневих вод відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС в Україні прийнятий новий Порядок про здійснення державного моніторингу вод, затверджений Постановою КМУ від 19 вересня 2018 року № 758. Порядком визначено чіткий розподіл обов’язків між суб’єктами моніторингу без дублювання повноважень, введено нові показники моніторингу, які в Україні до цього часу не вимірювались – пріоритетні, гідроморфологічні та біологічні.

З 2019 року в Україні передбачено виконання трьох видів державного моніторингу вод для масивів поверхневих вод: діагностичний, операційний та дослідницький, які здійснюються за басейновим принципом.

Діагностичний моніторинг здійснюється для визначення основних антропогенних впливів на стан водних об’єктів, оцінки змін, викликаних антропогенними чинниками, та (у подальшому) розроблення програми державного моніторингу вод.

Операційний моніторинг здійснюється для масивів вод, у яких існує ризик недосягнення екологічних цілей, а також масивів вод, з яких здійснюється забір води для задоволення питних потреб населення в обсязі – 100 куб.м на добу.

Дослідницький моніторинг здійснюється для масивів поверхневих вод з метою встановлення причин відхилення від екологічних цілей, з’ясування масштабу та наслідків аварійного забруднення вод та встановлення причин наявності ризику недосягнення екологічних цілей.

У 2023 році БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю здійснює державний моніторинг поверхневих вод згідно з  наказом Міндовкілля від 17.01.2023 № 27 «Про затвердження Програми державного моніторингу вод» та наказом Держводагентства від 25.01.2023 № 18 «Про впровадження Порядку здійснення державного моніторингу вод» по 4 басейнах (суббасейн) в               43 пунктах спостереження:

– басейн р. Дунай – 21 пункт спостереження (р. Дунай (8 пунктів), водосховища Кагул, Ялпуг-Кугурлуй (3 пункти), Катлабух (2 пункти), Китай, озеро Саф’яни та річки Карасулак, Великий Ялпуг, Киргиж-Китай, Нерушай, Ташбунар);

– басейн р. Дністер – 9 пунктів спостереження (р. Дністер (2 пункти), Кучурганське водосховище (2 пункти), Дністровський лиман, річки Турунчук, Ягорлик, Білоч, Кучурган);

– басейн річок Причорномор’я – 12 пунктів спостереження (річки Когільник, Сарата, Хаджидер (2 пункти), Чага, Каплань, Алкалія, Великий Куяльник, Тілігул та водосховище Сасик, Хабжибейський лиман, Тилігульський лиман);

– басейн р. Південний Буг – 1 пункт спостереження (р. Кодима).

До програми моніторингу включено 4 пункти спостереження поверхневих вод, забір з яких здійснюється для задоволення питних потреб населення, а саме:

– р. Дністер (м. Біляївка, питний водозабір м. Одеса);

– р. Дунай (питний водозабір м. Вилкове);

– р. Дунай  (питний водозабір м. Кілія );

–  водосховище Ялпуг (питний водозабір м. Болград).

Лабораторією моніторингу вод Південного регіону БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю щомісячно здійснюється відбір та екстракція проб води (43 проби) для виконання досліджень на вміст пріоритетних і специфічних забруднюючих речовин, а також виконуються фізико-хімічні дослідження по питних та транскордонних пунктах – 18 проб води (26 вимірювань якості води).

 Дослідження проб води на вміст пріоритетних (токсичних, здатних до накопичення, стійких) та специфічних забруднюючих речовин здійснюються у лабораторії моніторингу вод Західного регіону (Дністровське БУВР).  

Результати проведених досліджень розміщено на сайті Держводагентства в програмній системі «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».