Новини

Інформація про виконання БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю програми моніторингу поверхневих вод у грудні 2018 року

Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 11.01.2018 року №6 «Про затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у створах спостережень».

У грудні 2018 року лабораторією моніторингу вод та ґрунтів по програмі моніторингу було відібрано та проаналізовано 3 проби води (по басейну р. Дністер – 2 проби води з р. Дністер, по басейну р.Дунай – 1 проба води з р .В.Ялпуг).

Характеристика стану поверхневих вод у грудні 2018 року

Басейн р. Дністер

Вода в р.Дністер (м.Біляївка) характеризується переважно сульфатно-гідрокарбонатним, магнієво-кальцієвим і сульфатно-гідрокарбонатним,  кальцієвим складом. У грудні 2018 року спостерігається перевищення ГДК по показнику ХСК в 1,2 рази. У порівнянні з минулим місяцем зменшився показник ХСК.

Вода в р.Дністер (с.Маяки) характеризується переважанням сульфатно-гідрокарбонатного, магнієво-кальцієвого складу; рідше – сульфатно-гідрокарбонатного, кальцієвого. За величиною активної реакції рН (6,56) вода лужна. У порівнянні з минулим місяцем суттєвих змін не відбулось, зменшився показник ХСК.

Басейн р. Дунай

У р.Великий Ялпуг (с.Табаки) спостерігається перевищення ГДК по показникам: ХСК (у 3 рази), мінералізація води (у 3,3 рази). Якість води дещо покращилася у порівнянні з минулим відбором, зменшились показники БСК5,  ХСК.

 

Інформація про стан р.Дністер у грудні 2018 року (в порівнянні з листопадом 2018р.)