Новини

Інформація про виконання БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю програм моніторингу вод у лютому 2019 року

Програма державного моніторингу вод в частині проведення Держводагентством спостережень на транскордонних ділянках водотоків, визначених відповідно до міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об’єктах та Програма державного моніторингу вод в частині проведення Держводагентством спостережень на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється  для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення виконуються згідно з наказом Держводагентства від 18.01.2019 року №30 «Про затвердження Програм моніторингу вод».

У лютому 2019 року лабораторією моніторингу вод та ґрунтів по програмі моніторингу було відібрано та проаналізовано 4 проби води (басейн р.Дністер), а також  додатково відібрано та проаналізовано 11 проб води.

Характеристика стану поверхневих вод у лютому 2019 року

Басейн р.Дністер

         Вода в р.Дністер (м.Біляївка) характеризується переважно сульфатно-гідрокарбонатним, магнієво-кальцієвим, сульфатно-гідрокарбонатним,  кальцієвим складом. У лютому 2019 року спостерігається перевищення ГДК по показнику ХСК в 2,6 рази. У порівнянні з минулим місяцем відмічено збільшення показника ХСК.

Вода в р.Дністер (с.Маяки) характеризується переважанням сульфатно-гідрокарбонатного, магнієво-кальцієвого складу; рідше – сульфатно-гідрокарбонатного, кальцієвого. За величиною активної реакції рН (7,24) вода лужна. У порівнянні з минулим місяцем суттєвих змін не відбулось, збільшився показник ХСК (перевищення ГДК 1,4 рази).

В р.Ягорлик (с.Артирівка) у лютому місяці не зафіксовано жодних перевищень ГДК. Виявлено незначну кількість сульфідів.

В р.Окни (с.Лабушне) у лютому місяці зафіксовано перевищення ГДК по показникам: нітрати (у 1,6 рази) та ХСК (у 2,5 рази). Виявлено незначну кількість сульфідів.

В р.Білочі (с.Шершенці)зафіксовано незначне перевищення ГДК показника ХСК. Виявлено незначну кількість сульфідів.

Басейн р. Дунай

В р.Великий Ялпуг (с.Табаки) зафіксовано перевищення ГДК показника мінералізації (у 2,9 рази), ХСК (у 3,4 рази), БСК5 (у 1,2 рази). Виявлено вміст сульфідів.

Басейн річок Причорномор’я

В р.Тилігул (м.Березівка) проба знаходиться на дослідженні у лабораторії. Результати хімічних аналізів будуть надані у наступному звітному місяці.

В р.В.Куяльник (с.Руська Слобідка) зафіксовано перевищення показника мінералізації (перевищення ГДК у 5.0 рази), незначне перевищення показника СПАР, перевищення показника ХСК (перевищення у 1,3 рази).

В р.М.Куяльник (с.Бараново)зафіксовано перевищення показника мінералізації (перевищення ГДК у 3.9 рази), перевищення показника нітратів (перевищення ГДК у 1,1 рази), незначне перевищення показника СПАР, перевищення показника ХСК (перевищення у 2,7 рази), перевищення показника БСК5 (перевищення ГДК у 2.3 рази).

В р.Сарата (с.Білолісся) показник ХСК збільшився у порівнянні з минулим відбором та  перевищує ГДК у 8,5 рази. Всі біогенні показники знаходяться в межах встановлених ГДК. Мінералізація збільшилась у порівнянні з попереднім відбором та перевищує встановлені норми ГДК у 13,7 рази. Виявлені залізо, нікель, СПАР та нафтопродукти, концентрації яких знаходяться в межах ГДК, окрім показника СПАР (перевищення ГДК у 1,5 рази) та показника заліза (перевищення у 1,2 рази). Виявлено вміст сульфідів.

В р.Алкалія (с.Широке)мінералізація  збільшилась у порівнянні з попереднім відбором та перевищує встановлені норми ГДК  у 3,1 рази. Показник ХСК перевищує ГДК у 1,8 рази.  Виявлені нікель, СПАР та нафтопродукти, концентрації яких знаходяться в межах ГДК. Сульфідів не виявлено. Води річки Алкалія  хлоридно-сульфатні, магнієво-натрієві. Більша половина компонентів не перевищує ГДК. Якість води у порівнянні з попереднім відбором дещо погіршилася. Збільшились показники режиму кисню.

В р.Когільник (с.Нова Олексіївка) показник ХСК зменшився у порівнянні з минулим відбором та перевищує ГДК у 2,2 рази. Мінералізація  залишилась без змін у порівнянні з минулим роком та перевищує встановлені норми ГДК  у 2,2 рази. Виявлені залізо, СПАР  та нафтопродукти, концентрації яких знаходяться в межах ГДК. Виявлено вміст сульфідів.

В  водосховищі Сасик (ГНС-2, с.Трапівка) показник ХСК збільшився у порівнянні з минулим відбором та перевищує ГДК у 2,7 рази. Мінералізація зменшилася у порівнянні з минулим відбором та перевищує встановлені норми ГДК у 2,2 рази. Також виявлено перевищення ГДК по залізу у 1,5 рази. Вода характеризується сульфатно-хлоридним, натрієвим і магнієво-натрієвим  складом.Загалом якість води дещо погіршилася у порівнянні з минулим відбором.

В каналі Дунай-Сасик (гирло) виявлено перевищення ГДК по показникам ХСК (у 1,4 рази), БСК5 (у 1,4 рази).

Інформація про стан р.Дністер у лютому 2019 року (в порівнянні з січнем  2019р.)