Новини

Інформація про виконання БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю програм моніторингу вод у січні 2019 року

Програма державного моніторингу вод в частині проведення Держводагентством спостережень на транскордонних ділянках водотоків, визначених відповідно до міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об’єктах та Програма державного моніторингу вод в частині проведення Держводагентством спостережень на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється  для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення виконуються згідно з наказом Держводагентства від 18.01.2019 року №30 «Про затвердження Програм моніторингу вод».

У січні 2019 року лабораторією моніторингу вод та ґрунтів по програмі моніторингу було відібрано та проаналізовано 2 проби води по басейну р.Дністер (з р.Дністер).

Характеристика стану поверхневих вод у січні 2019 року

Басейн р.Дністер

 Вода в р.Дністер (м.Біляївка) характеризується переважно сульфатно-гідрокарбонатним, магнієво-кальцієвим, сульфатно-гідрокарбонатним,  кальцієвим складом. У січні 2019 року спостерігається перевищення ГДК по показнику ХСК в 1,4 рази. У порівнянні з минулим місяцем суттєвих змін не відбулось, збільшився показник ХСК.

 Вода в р.Дністер (с.Маяки) характеризується переважанням сульфатно-гідрокарбонатного, магнієво-кальцієвого складу; рідше – сульфатно-гідрокарбонатного, кальцієвого. За величиною активної реакції рН (7,55) вода лужна. У порівнянні з минулим місяцем суттєвих змін не відбулось, зменшився показник ХСК.