Служба правового забезпечення та управління персоналом

Служба правового забезпечення та управління персоналом

Основними завданнями служби є:

 • Використання правових заходів щодо зміцнення господарських розрахунків, боротьби з безгосподарністю, забезпечення та збереження державного майна в галузі.
 • Кодифікація та систематизація чинних законів, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативних актів комітету.
 • Координація роботи та безпосередня участь у підготовці наказів,
  котрі регулюють взаємовідношення між структурними підрозділами, питання відповідальності робітників цих підрозділів.
 • Забезпечення правильного застосування законодавства в управліннях, інформування керівництво про необхідність вжиття заходів до скасування наказів та розпоряджень, прийнятих в порушення законодавства.
 • Контроль дотримання юрисконсультами структурних підрозділів БУВРу встановленого порядку проведення договірно-правової та претензійно-правової роботи.
 • Аналіз наслідків розгляду судових процесів, практики укладання та виконання договорів.
 • Сприяння додержання законності при реалізації прав трудового колективу у вирішенні питань виробничого характеру та соціального розвитку, приймання участі у підготовці та укладанні колективного договору.
 • Організація та проведення роботи, пов’язаної з підвищенням кваліфікації юрисконсультів структурних підрозділів БУВРу, інформування про зміни у законодавстві, роз’яснення практики його застосування, надання консультацій по правовим питанням.
 • Приймання участі в забезпеченні дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та раціонального використання водних ресурсів, прийняття заходів направлених на попередження його порушення.

Служба знаходиться у постійній взаємодії:

 • зі службою економіки стосовно питання надання інформації про стан дебіторської заборгованості;
 • з відділом бухгалтерського обліку та звітності стосовно питання укладання та візування господарських договорів.

Склад служби:

– провідний юрисконсульт;

– провідний інженер з підготовки кадрів.

Іскандерова Патріція Олександрівна

Провідний юрисконсульт

E-mail: pravo_pers_odbuvr@ukr.net

Тєшко Ірина Миколаївна

Провідний інженер з підготовки кадрів

Телефон служби: (048)-766-91-08

E-mail: pravo_pers_odbuvr@ukr.net