Служба економіки

Служба економіки

Основними завданнями служби є:

  • Забезпечувати цільове і ефективне використання бюджетних коштів та коштів спеціального фонду.
  • Розробляти кошториси доходів і видатків з державного бюджету на експлуатацію і ремонти водогосподарських об’єктів, природоохоронні заходи.
  • Забезпечувати узагальнення та своєчасне подання відповідним органам і організаціям встановленої звітності.
  • Брати активну участь в роботі платного водокористування та проведенні аналізів.
  • Розробляти перспективні та поточні плани економічного і соціального розвитку, проект бюджету, положення по оплату праці та преміювання водогосподарських організацій.
  • Здійснювати контроль за освоєнням фонду заробітної плати, додержання штатної дисципліни, посадових окладів.
  • Забезпечувати правильність виплати премії і ряд других виплат передбачених Законодавством України.
  • Проводити комплексну оцінку результатів діяльності управлінь БУВР
  • Упроваджувати комп’ютеризацію усіх даних відділу та водогосподарських організацій.
  • Приймати участь у проведені комплексних ревізіях та тематичних перевірках водогосподарських організацій.

Враховуючи рід діяльності, служба економіки постійно працює у тісному контакті з усіма відділами та підрозділами БУВР, а також з іншими управліннями та організаціями серед яких: Державне агентство водних ресурсів України, Держказначейство, Обласна державна адміністрація , Облстатуправління.

Структура служби:

– Головний економіст;

– Провідний економіст;

– Економіст I-ї категорії.

Мар’єнко Алла Володимирівна

Начальник відділу – головний економіст

Телефони відділу: (048)-766-90-45

E-mail: econom_odbuvr@ukr.net