Служба діловодства, зв’язків з громадськістю та пресою

Служба діловодства, зв’язків з громадськістю та пресою 

Основними завданнями служби є:

 • Здійснення контролю за виконанням наказів, доручень, розпоряджень та рішень колегій Держводагентства України й БУВР, розпоряджень облдержадміністрації, за своєчасним розглядом структурними підрозділами апарату БУВР запитів і звернень народних депутатів України, звернень та скарг громадян. Проведення аналізу виконання та внесення пропозицій щодо удосконалення їх виконання;
 • Проведення попереджувального моніторингу стану виконання наказів і доручень керівництва Держводагентства України й БУВР та своєчасне інформування начальника БУВРу у разі неможливості їх виконання у визначені строки;
 • Підготовка проектів наказів і доручень начальника БУВР з питань, що належить до компетенції відділу;
 • Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні колегії питання про стан виконавчої дисципліни в апараті БУВР;
 • Організація роботи щодо збереження документів та здачі їх до Державного архіву Одеської області;
 • Дотримання єдиного порядку документування і роботи з документами в БУВР. Організація діловодства:
 • Забезпечення обліку, реєстрації та своєчасної передачі документів до структурних підрозділів;
 • Перевірка стану виконання структурними підрозділами апарату БУВР, підвідомчими організаціями наказів і доручень керівництва БУВР;
 • Підготовка і систематичне надання структурним підрозділам апарату БУВР, підвідомчим організаціям інформаційних матеріалів щодо строків виконання наказів і доручень керівництва Держводагентства України та БУВР, проведення роботи щодо скорочення термінів проходження і виконання документів;
 • Подання на розгляд пропозицій начальнику БУВРу про притягнення до відповідальності працівників структурних підрозділів апарату БУВР та підвідомчих організацій за невиконання або неналежне виконання наказів і доручень керівництва Держводагентства та БУВР;
 • Розробка та подання в установленому порядку пропозицій з питань удосконалення організації здійснення контролю;
 • Дотримання єдиного порядку документування і роботи з документами в БУВР. Організація діловодства:
  забезпечення обліку, реєстрації та своєчасної передачі документів до структурних підрозділів;
 • Розробка Інструкції з діловодства та Зведеної номенклатури справ;
 • Здійснення організаційно-методичного керівництва роботи з документами у структурних підрозділах апарату БУВР, проведення занять та організація підвищення кваліфікації працівників БУВР з питань організації та ведення діловодства;
 • Забезпечення роботи з документами, що підлягають збереженню, ведення обліку використання закінчених діловодством справ.
 • Організація роботи з засобами масової інформації та громадськістю області стосовно питань, що віднесені до компетенції БУВР.

Служба співпрацює зі структурними підрозділами, головними спеціалістами, підвідомчими організаціями БУВР, з облдержадміністрацією з питань стану виконання документів, з іншими організаціями з питань, що належать до компетенції служби.

Структура служби:

– провідний інженер – 2 чол.;

– інженер І-ї категорії – 1 чол.

Телефон служби: (048) 766-91-02

E-mail: buvr_odesa@ukr.net