Новини

Про участь України у Європейському зеленому курсі

10 серпня за участю представників заінтересованих та профільних відомств відбулося обговорення Позиційного документа щодо участі України у Європейському зеленому курсі.
Позицію Держводагентства на зазначеному заході представляв перший заступник Голови Олексій Кузьменков.
Під час заходу йшлося про дорожню карту впровадження Європейської зеленої угоди на території України, перспективні напрямки співробітництва у національному кліматичному та євроінтеграційному контексті та виклики, пов’язані із імплементацією Європейської зеленої угоди в Україні.
Зокрема, Олексій Кузьменков під час обговорення та розгляду Позиційного документа висловив пропозицію Держводагентства щодо доповнення розділу, присвяченого такому напрямку співробітництва у рамках ЄЗУ як зменшення забруднення – «нульове забруднення», пунктом досягнення «доброго» стану вод, впровадження інтегрованих підходів до управління водними ресурсами.
Зазначимо, що сьогодні Україна вже робить свій внесок у спільні зусилля щодо створення кліматично нейтрального європейського континенту, зокрема у рамках Паризької Угоди, Цілей сталого розвитку ООН 2030 та Угоди про асоціацію з ЄС. Україна є невід’ємною частиною реалізації цілей ЄЗК.
Додамо, що міжвідомча група за участю представників заінтересованих та профільних українських відомств координує процеси та рішення, що стосуються подолання наслідків зміни клімату та взаємодії України з Європейською комісією у таких сферах:
 Чиста енергія – підвищення ролі альтернативних джерел енергії.
 Стійка промисловість – забезпечення більш стійких та екологічних циклів виробництва.
 Будівництво та ремонт – забезпечення «чистого» будівельного сектору.
 Стійка мобільність – сприяння розвитку стійкого та екологічно чистого транспорту.
 Біорозмаїття – забезпечення захисту екосистем Європи.
 «Від лану до столу» – забезпечення стійкості продовольчих систем та «зеленої» аграрної політики ЄС.
 Зменшення забруднення.
 Кліматичні дії – перетворення ЄС на кліматично нейтральний регіон до 2050 року.