Новини

Про плани управління річковим басейном

Досягнення «доброго» стану вод визначено як один  із пріоритетів екологічної політики України, а розроблення планів управління річковим басейном віднесено до пріоритетів діяльності  Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державного агентства водних ресурсів України.

Наразі Держводагентством здійснюється підготовка планів управління річковими басейнами.

На виконання доручення Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України від 28.12.2020 № 29/1-Д Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства  передбачено проведення навчання з курсу «Плани управління річковим басейном» в рамках загальної короткострокової  освітньої програми підвищення кваліфікації.

25 березня поточного року фахівці БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю прийняли участь у наступному етапі навчання з курсу «Плани управління річковим басейном», де розглядалися наступні теми:

— основні антропогенні впливи на кількісний та якісний стан поверхневих і підземних вод, у т. ч. точкових та дифузних джерел;

— картування системи моніторингу, результатів програм моніторингу, підготовка загальної характеристики поверхневих (екологічний і хімічний) підземних вод (хімічний і кількісний), зон (територій), які підлягають охороні.