Басейнова Рада річок Причорномор’я

ПРОТОКОЛ зборів представників заінтересованих сторін щодо формування складу басейнової ради річок Причорномор’я

Дата проведення зборів представників заінтересованих сторін  – 26.10.2018 р.

Місце зборів представників заінтересованих сторін: Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Львівська, 15, конференц-зала Одеського державного екологічного університету.

Час проведення зборів представників заінтересованих сторін: з 14-30.

Час початку реєстрації представників заінтересованих сторін: 14-00.

Час закінчення реєстрації представників заінтересованих сторін: 14-30.

Присутні: 24 осіб (перелік додається) з 30 кандидатур, що складає 80 % із загальної кількості наданих кандидатур.

Відкриття  зборів

СЛУХАЛИ: Потопа Василя Івановича, начальника басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

Потоп В.І. повідомив, що мета даних зборів – створення басейнової ради річок Причорномор’я.

 Пропонується  наступний

Порядок денний:

 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів заінтересованих сторін щодо формування складу басейнової ради річок Причорномор’я.
 2. Формування складу басейнової ради річок Причорномор’я.
 3. Розгляд проекту Положення про басейнову раду річок Причорномор’я .
 4. Обрання голови басейнової ради та його заступника.
 5. Утворення секретаріату басейнової ради, його структури та обрання виконавчого секретаря.
 6. Різне.
 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів заінтересованих сторін щодо формування складу басейнової ради річок Причорномор’я.

СЛУХАЛИ: Потопа Василя Івановича – начальника басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.  

Потоп В.І. повідомив, що для проведення установчих зборів необхідно обрати секретаря зборів, у зв’язку з чим запропонував обрати секретарем зборів заступника начальника басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю Кічука Івана Дмитровича, а до складу рахункової комісії призначити наступних осіб: Кугут Антоніну Андріівну, начальника відокремленого підрозділу ”Причорноморський центр водних ресурсів та грунтів” , Кушнаренко Іріну Олегівну, інженера відділу водних об’єктів та Кушнир Сергія Анатолійовича, начальника відділу відокремленого підрозділу ”Причорноморський центр водних ресурсів та грунтів”.

Потоп В.І. запропонував для ефективності роботи зборів затвердити наступний регламент роботи:

 • час для доповіді – до 5 хвилин;
 • час для виступу та дебатів – до 3 хвилин;
 • час для внесення пропозицій та доповнень – до 3-х хвилин.

ВИСТУПИЛИ: Кічук Іван Дмитрович – заступник начальника  басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

Кічук І.Д. запропонував: з огляду на те, що згідно з наказом Держводагентства № 565 від 31.07.2018 відповідальним за підготовку зборів представників заінтересованих сторін, формування складу басейнової ради та організацію проведення їх засідань визначено БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, головування покласти на начальника басейнового управління Потопа В.І.

Потоп В.І. запропонував: у зв’язку з тим, що запитань, зауважень та інших пропозицій не надійшло, проголосувати за запропоновані кандидатури та затвердити регламент роботи зборів заінтересованих сторін.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 24,

«ПРОТИ» – 0,

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

Рішення прийняте 24 голосами, що становить 100% голосів кандидатів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

 1. Обрати головуючим на зборах Потопа В.І., секретарем зборів Кічука І.Д., до складу рахункової комісії включити Кугут А.А., Кушнаренко І.О.,                 Кушнир С.А.,
 2. Затвердити запропонований регламент роботи.
 1. Формування складу басейнової ради річок Причорномор’я.

СЛУХАЛИ: Потопа Василя Івановича – начальника басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю. 

Потоп В.І. повідомив: басейнова рада річок Причорномор’я  утворюється Державним агентством водних ресурсів України у відповідності з Водним Кодексом України (ст.133 та 15) для врахування інтересів усіх заінтересованих сторін у межах річкового басейну при впровадженні інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом. 

До складу басейнової ради надано 36 кандидатур від Одеської (28), Херсонської (5) та Миколаївської (3) областей, з яких сформовано склад басейнової ради  в кількості 30 осіб за галузевим принципом та принципом рівного територіального представництва, що відповідає квотам.

Строк дії повноважень члена басейнової ради становить 5 років. Персональний склад басейнової ради затверджується Держводагентством.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 24,

«ПРОТИ» – 0,

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Рішення прийняте 24 голосами, що становить 100 % голосів кандидатів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

 1. Ухвалити персональний склад басейнової ради річок Причорномор’я (додається) та направити його на затвердження Держводагентством на підставі протоколу цих зборів.
 1. Розгляд проекту Положення про басейнову раду.

СЛУХАЛИ: Кічука І.Д. – заступника начальника БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю:

Кічук І.Д. повідомив, що проект положення про басейнову раду річок Причорномор’я розроблено згідно наказу Міністерства екології та природних ресурсів України № 23 від 26.01.2017 «Про затвердження Типового положення про басейнові ради».

Попередньо, проект Положення було направлено всім кандидатам від заінтересованих сторін разом із запрошенням.

Даним Положенням регламентується порядок формування складу басейнової ради, її керівних органів, завдання, повноваження та права членів басейнової ради, а також порядок роботи.

Пропонується поставити на голосування: ухвалити Положення  про басейнову раду в цілому, якщо у заінтересованих сторін немає принципових зауважень і доповнень.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 24,

«ПРОТИ» – 0,

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

Рішення прийняте 24 голосами, що становить 100 % голосів кандидатів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

 1. Ухвалити Положення про басейнову раду та надати його для затвердження до Держводагентства.
 1. Обрання голови басейнової ради та його заступника.

СЛУХАЛИ: Потопа Василя Івановича – начальника БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

Потоп В.І. повідомив, що Басейнову раду очолює голова. Голова басейнової ради має одного заступника, який виконує функції голови у разі його відсутності. Голова та заступник голови басейнової ради обираються з числа членів басейнової ради шляхом голосування.

З огляду на те, що БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю як орган управління водними ресурсами в басейні річок Причорномор’я розміщується в Одеській області головування пропонується доручити саме представнику Одеської області.

ВИСТУПИЛИ: Кічук Іван Дмитрович –  заступник начальника БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

Кічук І.Д. запропонував: приймаючи до уваги результативність водоохоронних заходів, які реалізуються в області за рахунок обласного бюджету, та досвід роботи в басейновій раді річки Великий Куяльник та Куяльницького лиману, які входять до басейну річок Причорномор’я, для обрання голови басейнової ради розглянути кандидатуру представника Одеського державного екологічного університету (ОДЕКУ) – ректора ОДЕКУ Степаненко Сергія Миколайовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 24,

«ПРОТИ» – 0,

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

Рішення прийняте 24 голосами, що становить 100 % голосів кандидатів, присутніх на зборах.

Степаненко С.М. запропонував, враховуючи досвід роботи з управління водними ресурсамирна заступника голови басейнової ради розглянути кандидатуру начальника БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю Потопа Василя Івановича.

ГОЛОСУВАЛИ:     

«ЗА» – 24.

«ПРОТИ» – 0,

«УТРИМАЛИСЬ» – 0.

Рішення прийняте 24 голосами, що становить 100% голосів кандидатів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

 1. Обрати:

– головою басейнової ради річок Причорномор’я  ректора Одеського державного екологічного університету Степаненко С.М.

– заступником голови басейнової ради річок Причорномор’я  – начальника БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю Потопа В.І.

 (Перерва.

Перегляд відеоролику про водні об’єкти басейну річок Причорномор’я)

 1. Утворення секретаріату басейнової ради, його структури та обрання виконавчого секретаря.

СЛУХАЛИ: Кічука Івана Дмітровича – заступника начальника басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

Кічук І.Д. повідомив: для забезпечення підготовки засідань, ефективної роботи та організації виконання прийнятих басейновою радою рішень утворюється секретаріат – постійно діючий робочий орган басейнової ради. Секретаріат басейнової ради очолює виконавчий секретар, обраний басейновою радою. Положення про секретаріат та його структура затверджуються басейновою радою.

ВИСТУПИЛИ: Степаненко Сергій Миколайович – голова басейнової ради, ректор Одеського державного екологічного університету запропонував, враховуючи досвід роботи з питань управління водними ресурсами, виконавчим секретарем обрати – Кічука Івана Дмітровича – заступника начальника БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

Запропоновано включити до складу секретаріату:

Андрієнко Ігоря Олеговича  – начальника БУВР нижнього Дніпра,

Лоць Ігоря Степановича – заступник начальника Південно-Бузького БУВР;

Харлашина Олександра Олександровича, начальника відділу з питань природокористування Одеської обласної ради;

Гоштинар Світлану Леонідівну – доцента кафедрі трудового, земельного та екологічного права Одеського державного університету внутрішніх справ;

Чижика Олега Анатолійовича – директора ДПВІ “Укрпівдендіпроводгосп”

Овчарук Валерію Анатоліївну – члена президії ГО „Украінське метеорологічне та гідрологічне товариство”.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 24,

«ПРОТИ» – 0,

«УТРИМАЛИСЬ» – 0,

Рішення прийняте 24 голосами, що становить 100 % голосів кандидатів, присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

 1. Обрати виконавчим секретарем басейнової ради річок Причорномор’я Кічука Івана Дмитровича – заступника начальника басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.
 2. Утворити секретаріат басейнової ради річок Причорномор’я та його структуру у складі: Андрієнко І.О. (БУВР нижнього Дніпра), Лоць І.С.(Південно-Бузьке БУВР), Харлашин О.О. (Одеська обласна рада), Гоштинар С.Л. (Одеський державний університет внутрішніх справ), Чижик О.А. (ДПВІ “Укрпівдендіпроводгосп”), Овчарук В.А. (ГО „Украінське метеорологічне та гідрологічне товариство”)

.

 1. Різне.

СЛУХАЛИ: Степаненко С.М. – голову басейнової ради, ректора Одеського державного екологічного університету щодо порядку роботи басейнової ради

Степаненко С.М. повідомив, що основною формою роботи басейнової ради є її засідання. Засідання басейнової ради є відкритими та проводяться за необхідності, але не менше ніж два рази на рік на території басейну річок Причорномор’я і є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

Рішення басейнової ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, оформляються протоколами та реалізуються шляхом видання відповідного наказу Держводагентства. Басейнова рада інформує про свою роботу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держводагентства та БУВРу річок Причорномор’я та нижнього Дунаю в розділі «Басейнові ради» річного плану роботи басейнової ради, складу постійних та тимчасових робочих органів басейнової ради, прийнятих рішень, протоколів засідань, щорічних звітів про свою роботу, тощо.

ВИРІШИЛИ:

 1. Басейновому управлінню водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю після затвердження Держводагентством складу та положення про басейнову раду на підставі протоколу зборів заінтересованих сторін направити їх всім членам басейнової ради та розмістити на веб-сайті басейнового управління у розділі «Басейнова рада».
 2. Членам басейнової ради річок Причорномор’я надати виконавчому секретарю басейнової ради пропозиції щодо розгляду питань для формування плану роботи басейнової ради на 2019 рік до 01.12.2018 р.

Чергове засідання басейнової ради річок Причорномор’я провести у І півріччі 2019 року.