Новини

Проблеми річки Тилігул

Сьогодні, на жаль, проблеми пересихання річок стали актуальними навіть для тих річок, які колись були судоходними. Таких – як наприклад, Тилігул.
Інтенсивне використання в народному господарстві, як самої річки Тилігул, так і її водозборів порушує її природний режим, зменшує водність і глибину, річка замулюється і заростає. Власний стік річки Тилігул значно зарегульований, в її басейні розташовано 106 штучно створених водних об’єктів, сумарний об’єм яких у півтора рази перевищує стік річки у маловодний рік. Цей та інші фактори антропогенного і природного характеру призвели до пересихання річки Тилігул.
Неодноразово питання надмірного антропогенного навантаження на річки та нагальна потреба у відновленні екосистем річок розглядалось на засіданнях басейнових рад, які стали надійними майданчиками для комунікації зацікавлених сторін у вирішенні проблемних питань річок.
Саме засідання Басейнової ради річок Причорномор’я і дало поштовх до активних дій місцевих органів влади з пошуку шляхів по ренатуралізації річки Тилігул.
23 листопада за ініціативи голови Березівської ОТГ керівництвом БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю разом з деякими членами Басейнової ради річок Причорномор’я було проведено робочу нараду з відпрацювання концептуальних напрямків по відновленню екосистеми басейну річки Тилігул. Під час робочої наради були зазначені основні складові заходів з ренатуралізації річки Тилігул. Зокрема, було акцентовано увагу на необхідності залучення науковців до обґрунтування тих чи інших кроків по відновленню басейну річки Тилігул. Також присутні зауважили, що для якісної реалізації ідей по ренатуралізації річки необхідно розробити техніко-економічне обґрунтування та винести проект на широке обговорення з відповідними спеціалістами, громадськістю та місцевими мешканцями.
Черговим кроком по реалізації проекту з відновлення річки Тилігул буде розгляд зазначеного питання на черговій сесії об’єднаної територіальної громади м. Березівка.