Новини

Повернення річки Ягорлик до природного стану

Річка Ягорлик, як і більшість річок Одещини й України, через  надмірне антропогенне навантаження (забруднення водойм стічними водами,  бесконтрольне використання природних ресурсів, порушення вільної течії річок та разораність заплав) знаходяться в незадовільному стані.

Завдяки тісній співпраці органів місцевої влади, громадськості, БУВРу річок Причорноморя та нижнього Дунаю за підтримки Одеської обласної державної адміністрації, Держводагентства і Мінекоенерго в рамках проєкту ГЕФ/ПРООН/ОБСЄ/ЄЕК ООН «Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер» реалізується демонстраційний проєкт по екологічному відновленню частини річки Ягорлик.

Планована діяльність буде реалізована за небюджетні кошти в рамках проекту Проектом передбачається відновлення природного русла річки шляхом ліквідації несанкціонованих перешкод (загат, насипів), створення водопропускної споруди в дамбі автодороги на ділянці від с. Артирівка до               с. Ілія, розчищення русла річки від матеріалів замулення. Реалізація проекту матиме позитивний вплив завдяки ліквідації заболочення та гнильних процесів з викидами сірководню, призведе до покращення якості води, санітарно-екологічного стану території, а також сприятиме підвищенню туристичної привабливості та створить нові можливості для розвитку екотуризму.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» зазначена діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля. Ознайомитися з повним текстом повідомлення про плановану діяльність можна за посиланням

http://ecology.odessa.gov.ua/ocnka-vplivu-na-dovkllya/povdomlennya-pro-planovanu-dyalnst-yaka-pdlyaga-ocnc-vplivu-na-dovkllya/.

Окнянська селищна рада Окнянського району Одеської області інформує про намір провадити плановану діяльність з екологічного відновлення ділянки річки Ягорлик від села Должанка до села Розівка.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати уповноваженому територіальному органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації за адресою: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, ecolog@odessa.gov.ua, тел. (048) 728-35-05, 728-34-58.