Новини

ОБГОВОРЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ ДІЙ ДЛЯ ДНІСТРОВСЬКОГО БАСЕЙНУ

В басейні реалізується проект Глобального екологічного фонду (ГЕФ) «Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер». Однією з основних цілей цього проекту є розробка транскордонного діагностичного аналізу (ТДА) і стратегічної програми дій (СПД) для спільного сталого управління басейном річки Дністер.

В СПД визначені заходи, які спрямовані на зменшення антропогенного впливу на поверхневі і підземні води басейну річки Дністер, а також на розвиток співпраці між двома країнами. СПД розроблялася за аналогією з програмою заходів плану управління річковим басейном, передбаченою Водною рамковою директивою ЄС (ВРД ЄС). Заходи спрямовані на досягнення доброго статусу водних об’єктів / масивів вод річкового басейну і розроблені на основі оцінки антропогенного впливу і ризику недосягнення екологічних цілей, представлених в ТДА.

Заходи в СПД розроблені з огляду на басейновий принцип управління, тому орієнтовані на вирішення основних національних і транскордонних проблем бассейну річки Дністер. Ряд заходів спрямовані на подальший розвиток добросусідських відносин між Республікою Молдова і Україною, активізацію роботи Комісії з сталому використанню і захисту річки Дністер, а також національних басейнових комітетів / рад.

Дністровський проект ГЕФ запрошує галузевих експертів, а також всіх зацікавлених сторін, прокоментувати проект стратегічної програми дій для басейну річки Дністер (СПД). Коментарі приймаються до 30 вересня 2020 року адресою tamara.kutonova@osce.org.