Новини

Моніторинг якості поверхневих вод

У серпні 2020 року лабораторією БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю здійснювався відбір проб води у басейні р. Дністер у 7 пунктах моніторингу.  Проводились дослідження не лише фізико-хімічних показників, а й на вміст пріоритетних забруднюючих речовин (пестициди,  важкі метали  та інші).

Стан води у річці Дністер задовільний, мінералізація води складає 0,3 г/л. У пробах води р. Дністер виявлено наявність летких органічних сполук, але їх вміст не перевищує встановлених максимально допустимих концентрацій.

У Кучурганському водосховищі та р. Кучурган виявлено перевищення ГДК показників:  мінералізація, хімічне споживання кисню.

Під час відбору проб води р. Молокиш (с. Лабушне) знаходилась у пересохлому стані.