Новини

Знання-сила

28-30 січня фахівці БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю разом з фахівцями підвідомчих управлінь протягом трьох днів підвищували кваліфікацію з питань публічних закупівель в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії Державного управління при Президентові України.
На сьогодні питання закупівель товарів, послуг чи робіт потребує серйозного знання законодавчої бази, зокрема, Закону України «Про публічні закупівлі», який постійно оновлюється та вдосконалюється. З 19 квітня 2020 року у силу вступить оновлений Закон, який передбачає посилення відповідальності у галузі закупівель, впровадження нових електронних інструментів,тощо.
Задля успішного проведення торгів наші водогосподарники постійно намагаються підвищувати свій професійний рівень та розширювати знання в сферах дотичних до нашої роботи! Дякуючи цікавій подачі матеріалів викладачами ОРІДУ НАДУ, а також враховуючи їхній високий кваліфікаційний рівень, водогосподарники мали можливість в ході дискусій обговорювати різні варіанти застосування набутих знань.
Наприкінці навчання слухачі пройшли тестування, показали добрі результати засвоєння матеріалу та отримали відповідні сертифікати!