Новини

Звіт про діяльність Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю за 2018 рік

Основною метою бюджетної програми «Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем та управління водними ресурсами» є забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, створення сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях, збирання та обробки інформації про стан поверхневих вод річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем та водойм в межах водогосподарських систем.

Реалізація бюджетної програми  відповідальним виконавцем якої в області є Басейнове управління водних ресурсів р. Причорномор’я та нижнього Дунаю, за 2018 рік здійснювалась за рахунок фінансування з державного бюджету в обсязі 157016,2 тис.грн. Касові видатки склали 156993,3 тис.грн.

Фінансування експлуатаційних заходів за 2018 рік дало можливість у певній мірі зберегти матеріально-технічну базу водогосподарських організацій, зберегти позитивну тенденцію, яка полягає в планомірному здійсненні експлуатаційних заходів за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах.

За цією програмою за КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання та інвентар» здійснені касові видатки на суму 321100,0 гривень, за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – на суму 134590,8 гривень, які в основному спрямовані  на ремонти та утримання каналів, насосних станцій, гідроспоруд на міжгосподарських зрошувальних системах, ремонт транспортних засобів у 6 бюджетних організаціях.

За  2018 рік  за рахунок коштів програми підготовлено до поливу 124,4 тис.га, здійснювався моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану територій та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем на площі 336,5 тис.га., виконано 4467 вимірювань показників якості води на основі яких проводився аналіз екологічного стану  поверхневих вод.

Обсяг власних надходжень за 2018 рік склав  69885,8 тис.грн,  що на 33 відсотка більше рівня відповідного періоду 2017 року.

За рахунок коштів загального та спеціального фондів за 2018 рік було відремонтовано 145 одиниці механізмів та транспортних засобів, 557 гідроспоруд, 120 гідропостів, 69 виробничі  споруди, 363,7 км каналів, 28,1 км трубопроводів, 268 насосних станцій, 549 агрегатів.

Штатна чисельність працівників 2143 одиниці. Середньомісячна заробітна плата  склала 4496 грн.