Новини

Звіт про діяльність Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю за І квартал 2020 року

Основною метою бюджетної програми «Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем та управління водними ресурсами» є забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, створення сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях, збирання та обробки інформації про стан поверхневих вод річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем та водойм в межах водогосподарських систем.

Реалізація бюджетної програми  відповідальним виконавцем якої в області є Басейнове управління водних ресурсів р. Причорномор’я та нижнього Дунаю, за І квартал  2020 року здійснювалась за рахунок фінансування з державного бюджету в обсязі 40277,0 тис.грн. Касові видатки склали 40277,0 тис.грн.

 Фінансування експлуатаційних заходів за І квартал 2020 року дало можливість у певній мірі зберегти матеріально-технічну базу водогосподарських організацій, зберегти позитивну тенденцію, яка полягає в планомірному здійсненні експлуатаційних заходів за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах.

За цією програмою за КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання та інвентар» здійснені касові видатки на суму 65549,38 гривень, за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – на суму 24894,0 гривень, які в основному спрямовані  на ремонти та утримання каналів, насосних станцій, гідроспоруд на міжгосподарських зрошувальних  системах, ремонт транспортних засобів у 6 бюджетних організаціях.

За І квартал 2020 року  за рахунок коштів програми підготовлено до поливу 114,9 тис.га, здійснювався моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану територій та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем на площі 26,05 тис.га., виконано 1762 вимірювань показників якості води на основі яких проводився аналіз екологічного стану  поверхневих вод.

Обсяг власних надходжень за І квартал 2020 року склав 8502,1 тис.грн,  що на 116,2 відсотка більше рівня відповідного періоду 2019 року.

За рахунок коштів загального та спеціального фондів за І квартал 2020 року було відремонтовано 67 одиниці механізмів та транспортних засобів, 139 гідроспоруд, 103 гідропостів, 14 виробничі  споруди, 42 км каналів, 13,2 км трубопроводів, 177 насосних станцій, 255 агрегата.

Штатна чисельність працівників 2395 одиниці. Середньомісячна заробітна плата  склала 5105 грн.