Новини

Звіт про діяльність Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю за 2019 рік

Основною метою бюджетної програми «Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем та управління водними ресурсами» є забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, створення сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях, збирання та обробки інформації про стан поверхневих вод річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем та водойм в межах водогосподарських систем.

Реалізація бюджетної програми  відповідальним виконавцем якої в області є Басейнове управління водних ресурсів р. Причорномор’я та нижнього Дунаю, за 2019 рік здійснювалась за рахунок фінансування з державного бюджету в обсязі 195196,5 тис.грн. Касові видатки склали 195073,7 тис.грн.

 Фінансування експлуатаційних заходів за 2019 рік  дало можливість у певній мірі зберегти матеріально-технічну базу водогосподарських організацій, зберегти позитивну тенденцію, яка полягає в планомірному здійсненні експлуатаційних заходів за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах.

За цією програмою за КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання та інвентар» здійснені касові видатки на суму 1013059,95 гривень, за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – на суму 260490 гривень, які в основному спрямовані  на ремонти та утримання каналів, насосних станцій, гідроспоруд на міжгосподарських зрошувальних системах, ремонт транспортних засобів у 6 бюджетних організаціях.

За 2019 рік  за рахунок коштів програми підготовлено до поливу 122,3 тис.га, здійснювався моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану територій та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем на площі 254,5 тис.га., виконано 2811 вимірювань показників якості води на основі яких проводився аналіз екологічного стану  поверхневих вод.

Обсяг власних надходжень за 2019 рік склав 105197,1 тис.грн,  що на 50,5 відсотка більше рівня відповідного періоду 2018 року.

За рахунок коштів загального та спеціального фондів за 2019 рік було відремонтовано 130 одиниці механізмів та транспортних засобів, 831 гідроспоруд, 120 гідропостів, 47 виробничі  споруди, 450,1 км каналів, 72,4 км трубопроводів, 243 насосних станцій, 533 агрегата.

Штатна чисельність працівників 2403 одиниці. Середньомісячна заробітна плата  склала 4940 грн.