Відділ водного кадастру та моніторингу вод

Відділ водного кадастру та моніторингу вод

Основними завданнями відділу є:

 • Координація та методичне керівництво діяльності водогосподарських організацій, установ, розташованих у басейнах річок Дністер, Дунай, Південний Буг та річок Причорномор’я з питань управління, використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.
 • Організація та участь у розробці та реалізації довгострокових державних і комплексних програм щодо оздоровлення поверхневих вод, аналіз стану їх виконання, узагальнення даних по цьому питанню.
 • Аналіз та узагальнення інформації щодо стану водних об’єктів за басейновим принципом за даними відділу контролю комплексного використання водних ресурсів.
 • Організація роботи по виконанню Програм екологічного оздоровлення басейнів Дунаю, Дністра, Південного Бугу та річок Причорномор’я та здійснення контролю за їх виконанням.
 • Організація роботи структурних підрозділів БУВРу річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, органів місцевої виконавчої влади та інших зацікавлених організацій з питань підготовки матеріалів для подання клопотання щодо фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.
 • Участь у реалізації міжнародних проектів з питань управління водними ресурсами.
 • Підготовка висновків та надання зацікавленим органам інформації щодо стану водних ресурсів річок басейнів Дунаю, Дністра, Південного Бугу та річок Причорномор’я.
 • Забезпечення функціонування системи державного моніторингу вод в басейнах річок Дунай, Дністер, Південний Буг та Причорномор’я та виконання державної програми моніторингу в межах своєї компетенції.
 • Ведення державного обліку водокористування по формі держстатзвітності 2ТП-водгосп (річна) та державного водного кадастру в межах Одеської області, здійснення аналізу та узагальнення даних державного обліку водокористування по басейнах річок та по Одеській області.
 • Аналіз інформації про якісний та кількісний склад використаних водних ресурсів області.
 • Надання пропозицій територіальному органу Держводагентства щодоможливості видачі дозволу на спеціальне водокористування.
 • Надання на договірних засадах юридичним та фізичним особам платних послуг відповідно до Переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року № 1101, і у порядку, встановленому нормативно-правовими актами України.

Відділ взаємодіє з:

 • Структурними підрозділами та відділами Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю;
 • Південно-Бузьким БУВР, Дністровським БУВР, БУВР Нижнього Дніпра та РОВР в Миколаївській області (на підставі Угод про взаємодію);
 • Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Одеській області;
 • Одеською обласною радою;
 • Одеською облдержадміністрацією;
 • Районними державними адміністраціями та районними радами;
 • Департаментом водного менеджменту Держводагентства в галузі методичної та консультативної підтримки діяльності відділу, а також з водогосподарськими організаціями у межах своєї компетенції та за дорученням керівництва управління.

Структура відділу:

– начальник відділу

– провідний інженер – 2 чол.

– інженер І-ї категорії – 2 чол.

 

Голеня Ніна Іванівна

Начальник відділу водного кадастру та моніторингу вод

Телефони відділу: (048)-766-90-98

E-mail: vod_kadastr_odbuvr@ukr.net