Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Основними завданнями відділу є:

  • Ведення та дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад обліку, складання і подання у встановлені строки звітності;
  • Відображення на рахунках обліку всіх господарських операцій;
  • Правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів до Державного бюджету України, внесків та зборів на державне соціальне страхування; погашення кредиторської заборгованості у встановлені терміни;
  • Проведення своєчасного та достовірного обліку витрат виробництва, виконання кошторисів, реалізації продукції, виконання будівельно-монтажних та інших робіт, складання економічно-обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг;
  • Ведення обліку витрат фонду заробітної плати, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни;
  • Дотримання встановлених правил проведення інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів та розрахунків, інших статей балансу підприємства;
  • Ведення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни;
  • Участь у проведенні документальних ревізій у підрозділах БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю відповідно з затвердженим планом та на основі діючого законодавства.

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності працює постійно у тісному зв’язку з усіма відділами БУВР річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю, співпрацює з Держказначейством України, Державним агентством водних ресурсів України, органами Контрольно-ревізійного управління, Державною податковою інспекцією та іншими державними органами.

 

Склад відділу:

–  головний бухгалтер – начальник відділу;

– провідний бухгалтер – 3 чол.;

– бухгалтер І-ї категорії – 3 чол.

Григоращенко Ксенія Андріївна

Начальник відділу – головний бухгалтер

Телефони відділу:  (048)-766-90-44

E-mail: buhoblik_odbuvr@ukr.net