Відділ басейнової взаємодії, водного кадастру та моніторингу вод

Відділ басейнової, водного кадастру та моніторингу вод

Основними завданнями відділу є:

  •  Впровадження, при взаємодії з БУВРами, басейнового принципу управління у сфері використання, збереження, відтворення водних ресурсів  в басейнах річок Дністра, Південного Бугу, річок Причорномор’я, суббасейну нижнього Дунаю та здійснення державного управління водними ресурсами на підставі басейнових планів та програм.
  • Координація та організація роботи щодо розробки планів управління річковими басейнами річок Причорномор’я, суббасейну нижнього Дунаю, участь у розробці планів управління річковими басейнами річки Дністер та річки Південний Буг в межах Одеської області.
  • Організація роботи по здійсненню зовнішніх зв’язків БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю з водогосподарськими організаціями Республіки Молдова, Румунії та міжнародними організаціями і фондами у відповідності до укладених міжурядових Угод або інших нормативно-правових актів з питань водного господарства на прикордонних водах. 
  • Проведення аналізу якості поверхневих вод та інформування органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, організація розроблення оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів, а також надання результатів Держводагентству.
  • Організація роботи щодо забезпечення ведення державного обліку водокористування шляхом надання звітів про використання води на Порталі електронних послуг Держводагентства, узагальнення та аналіз результатів державного обліку використання водних ресурсів та надання пропозицій Держводагентству щодо наповнення державного водного кадастру за розділо «Водокористування».
  • Розгляд у межах компетенції документів, які надійшли на отримання дозволу на спеціальне водокористування та надання пропозицій територіальному органу Держводагентства щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування.
  • Взаємодія з БУВР нижнього Дніпра та РОВР у Миколаївській області у частині розроблення плану управління басейном річок Причорномор’я та взаємодія з БУВР Тиси та БУВР Пруту та Сірету  у частині розроблення плану управління басейном річки Дунай

Склад відділу:

– начальник відділу;

– заступник начальника відділу;

– провідний інженер – 6 чол. ;

– інженер І-ї категорії – 1 чол.

Пуцята Галина Дмитрівна

Начальник відділу басейнової взаємодії та міжнародних відносин

Телефон: (048) 766-90-86
E-mail: bas_world_odbuvr@ukr.net