Новини

Відбір проб

Підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна розпочала адаптацію та імплементацію європейського законодавства в національне. У сфері водних відносин у Європейському Союзі серед низки водоохоронних директив основним документом є Водна рамкова директива (ВРД ЄС), яка наголошує на необхідності інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом.
В Україні прийнято цілий ряд нормативних документів, спрямованих на впровадження басейнового принципу, зокрема, Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 785 „Про порядок здійснення державного моніторингу вод”. БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю розпочав реалізацію діагностичного моніторингу у басейні річки Дунай, який здійснюється для визначення основних антропогенних впливів на кількісний та якісний стан вод, оцінки змін, що відбулись. Завдяки аналізу даних діагностичного моніторингу буде здійснена оцінка екологічного та хімічного стану водних об’єктів для розробки плану управління річковим басейном нижнього Дунаю.
План управління річковим басейном має бути розроблено до 2️024 року Держводагентством разом з Держгеонадрами, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
На даний час дослідження проб води басейну р.Дунай на вміст пріоритетних забруднюючих речовин здійснюється лабораторією Дністровського БУВР, дослідження фізико-хімічних показників проводяться у лабораторії БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.
Для забезпечення дотримання строків доставки проб води у лабораторію Дністровського БУВР відповідно до затвердженого графіку розроблено маршрут та дати відбору проб води в басейні нижнього Дунаю.
З метою визначення хімічного стану масивів поверхневих вод в басейні річки Дунай на території Одеської області відповідно до вимог наказу Держводагентства від 10.01.2020 № 21 „Про впровадження Порядку здійснення державного моніторингу вод” фахівці БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю та його підвідомчих організацій – ВП „Причорноморський ЦВРГ”, Ізмаїльського УВГ спільно з представниками Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії 13 січня здійснили відбір проб води в басейні річки Дунай. Було відібрано 8 проб води водних об’єктів: р. Дунай, р. Карасулак, р.Великий Ялпуг, водосховищ Ялпуг-Кугурлуй та Кагул.
При визначені точок діагностичного моніторингу враховувались фактори (транскордонні води, об’єкти Смарагдової мережі, наявність питного водозабору, антропогенний вплив).