Новини

Відбір проб води у басейні р. Дунай

У серпні 2020 року лабораторією БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю здійснювався відбір проб води у басейні р. Дунай у 13 пунктах моніторингу. Проводились дослідження не лише фізико-хімічних показників, а й на вміст пріоритетних забруднюючих речовин (пестициди,  важкі метали  та інші).

Стан води у річці Дунай задовільний, мінералізація води складає 0,27-0,32 г/л. У пробах води р. Дунай виявлено наявність летких органічних сполук, поліароматичних вуглеводнів та пестицидів, але їх вміст не перевищує встановлених середньорічних та максимально допустимих концентрацій.

У Придунайських водосховищах Катлабух та Китай відмічаються досить високі показники мінералізації води (2,55 г/л та 4,06 г/л відповідно).

Під час відбору проб води р. Ташбунар (в районі мосту автошляху Татарбунари-Ізмаїл), р. Киргиж-Китай (с. М.Ярославець) та р. Великий Ялпуг  (с. Табаки)  знаходились у пересохлому стані.