Водогосподарська обстановка

Водогосподарьска та гідрометеорологічна обстановка з 21 по 30 листопада 2020 року

За даними Гідрометцентру ЧАМ на території басейну нижнього Дністра протягом третьої декади листопада спостерігалась хмарна погода.

Температура повітря була від 0 ºС до +6,0 ºС. Опадів майже не було.

Фактичний рівень води р. Дністер (Маяки, Одеська обл.) на кінець третої декади листопада складає 80 см над „0” поста.

За багаторічними спостереженнями найвищий рівень у листопаді-місяці на водомірному посту Маяки складає 140 см, а найнижчий -50 см  над „0” поста.

Рівень води на водпосту Маяки (15,0 км від гирла р. Дністер) протягом третьої декади листопада коливався вище середніх багаторічних показників за рахунок згінно-нагінного вітру.

На водпосту Турунчук (44,5 км від гирла р. Дністер) протягом третьої декади листопада рівень води поступово знизився нижче рівня середніх багаторічних показників.

За даними Дунайської ГМО на території басейну р. Дунай протягом минулої декади спостерігалась хмарна погода. Температура повітря коливалась в межах від -3,0 ºС до +10,0 ºС. Кількість опадів склала 2,6-4,0 мм.

На водпостах Рені, Ізмаїл, Кілія та Вилкове української ділянки р. Дунай на кінець третьої декади листопада рівні води складали 124, 94, 60 та 85 см над „0” поста відповідно.

За багаторічними даними у листопаді-місяці найвищі рівні на водомірних постах Рені, Ізмаїл, Кілія та Вилкове складають 456, 310, 188 та 175 см, а найнижчі -33, 42, -13 та 4 см над „0” поста відповідно.

Протягом третьої декади листопада спостерігалось поступове зменшення рівня р. Дунай, тому станом на 30 листопада всі шлюзи на Придунайських водосховищах закриті.

 

Інформація щодо рівнів та об’ємів в Придунайських водосховищ станом на                                            30 листопада 2020 року

 

 Назва водосховища

Рівень мертвого об’єму (РМО) Нормальний підпірний горизонт (НПР) Фактичний рівень м БС Фактичний об’єм, млн. м3

Позначка, мБС

Об’єм, млн.м3

Позначка, мБС

Об’єм, млн.м3

Кагул

2,00 106,49

3,50

250,67

2,73

174,09

Картал

1,80

11,60

2,80

31,16

1,87

12,65

Ялпуг-Кугурлуй

1,80

596,80

2,80

888,0

1,87

616,12

Катлабух

0,70

62,50

1,70

131,0

0,78

67,96
Китай 0,60 62,58 1,50 111,90 0,62

63,62

Фактичний рівень води р. Дунай на водпосту Рені протягом третьої декади листопада поступово знизився і знаходиться нижче рівня середніх багаторічних показників.

На водпосту Вилкове р. Дунай протягом третьої декади листопада рівень води коливався дещо нижче рівня середніх багаторічних показників.