Водогосподарська обстановка

Водогосподарська та гідрометеорологічна обстановка з 1 по 10 липня 2021 року

За даними Гідрометцентру ЧАМ на території басейну нижнього Дністра протягом першої декади липня спостерігалась переважно ясна погода та опади. Температура повітря була від +12,2 ºС до +30,0 ºС. Кількість опадів, у вигляді дощу, склала 4,0 – 77,0 мм.

Фактичний рівень води р. Дністер (водпост в с. Маяки, Одеська обл.) на кінець першої декади липня складає 105 см над „0” поста.

За багаторічними спостереженнями найвищий рівень у липні-місяці на водомірному посту Маяки складає 174 см, а найнижчий 1 см  над „0” поста.

Рівень води на водпосту Маяки (15,0 км від гирла р. Дністер) протягом першої декади липня коливався дещо вище рівня середніх багаторічних показників за рахунок явищ згінно-нагінного вітру.

На водпосту Турунчук (44,5 км від гирла р. Дністер) протягом першої декади липня рівень води поступово знизився значно нижче рівня середніх багаторічних показників за рахунок зменшення скидних витрат Дністровського водосховища.

За даними Дунайської ГМО на території басейну р. Дунай протягом минулої декади спостерігалась переважно ясна погода та опади. Температура повітря коливалась в межах від +19,0 ºС до +33,0 ºС. Кількість опадів, у вигляді дощу, склала 2,2 – 71,0 мм.

На водпостах Рені, Ізмаїл, Кілія та Вилкове української ділянки р. Дунай на кінець першої декади липня рівні води складали 185, 141, 90 та 105 см
над „0” поста відповідно.

За багаторічними даними у липні місяці найвищі рівні на водомірних постах Рені, Ізмаїл, Кілія та Вилкове складали 494, 399, 294 та 242 см, а найнижчі 12, 36, 10 та 28 см над „0” поста відповідно.

Протягом першої декади липня спостерігалися достатньо низькі значення рівня води на р. Дунай, тому станом на 10 липня всі шлюзи знаходяться в закритому режимі.

Інформація щодо рівнів та об’ємів Придунайських водосховищ станом на                                            10 липня 2021 року

Назва водосховища

Рівень мертвого об’єму (РМО)

Нормальний підпірний горизонт (НПР)

Фактичний рівень м БС

Фактичний об’єм,
млн. м3

Позначка, м БС

Об’єм, млн м3 Позначка, м БС

Об’єм, млн м3

Кагул

2,00 106,49 3,50 250,67 3,50

250,67

Картал

1,80 11,60 2,80 31,16 2,82

31,80

Ялпуг-Кугурлуй

1,80 596,80 2,80 888,0 2,82

893,90

Катлабух

0,70 62,50 1,70 131,0 1,38

109,60

Китай

0,60 62,58 1,50 111,90 1,22 95,88

Фактичний рівень води р. Дунай на водпосту Рені на протязі першої декади липня поступово знижувався нижче рівня середніх багаторічних показників.

На водпосту Вилкове р. Дунай протягом першої декади липня рівень води коливався нижче рівня середніх багаторічних показників.