Тел: (048)766-91-02 | Email: vodhoz@ukr.net

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відділ бухгалтерського обліку та звітності забезпечує:

–  ведення та дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад обліку, складання і подання у встановлені строки звітності;
–  відображення на рахунках обліку всіх господарських операцій;
– правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів до Державного бюджету України, внесків та зборів на державне соціальне страхування; погашення      кредиторської заборгованості у встановлені терміни;
– проведення своєчасного та достовірного обліку витрат виробництва, виконання кошторисів, реалізації продукції, виконання будівельно-монтажних та інших робіт, складання економічно-обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг;
–   ведення обліку витрат фонду заробітної плати, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни;
– дотримання встановлених правил проведення інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,  коштів, документів та розрахунків, інших статей балансу підприємства;
– ведення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни;
–  участь у проведенні документальних ревізій у підрозділах облводресурсів відповідно з затвердженим планом та  на основи діючого законодавства.

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності працює постійно у тісному зв’язку з усіма відділами БУВР річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю, співпрацює з Держказначейством України, Державним агентством водних ресурсів України, органами Контрольно-ревізійного управління, Державною податковою інспекцією та іншими державними органами.

Склад відділу:
– головний бухгалтер – начальник відділу;
– бухгалтер І-ї категорії – 4 чол.

Головний  бухгалтер  – Корак Ірина Олександрівна

Телефон відділу: (048) 766 91 08, (048) 766 90 44