МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Одеська область – є найбільшою в Україні, займає 5,5% ії території на крайньому південному заході та впродовж 1362 км межує з Румунією та Республікою Молдова.

На території Одеської області прикордонними водними об’єктами є ріка Дунай, придунайське водосховище Кагул, річки басейну Дунаю – Ялпуг, Великий Катлабух і Киргиж-Китай, ріка Дністер та ії ліві притоки – річки Ягорлик, Білоч, Рибниця, Окна, Золота й Кучурган, річки Причорномор’я – Когільник, Сарата, Хаджидер й Алкалія. Басейни вищевказаних водних об’єктів розташовані на території України та Республіки Молдова, а по Дунаю проходить кордон між Україною та Румунією.

Виконання міжурядових угод

Міжнародна діяльність БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю здійснюється відповідно до:

– Угоди між Урядами України та Республіки Молдова  про спільне використання та охорону прикордонних вод, укладеної 23 листопада 1994 року;

– Угоди між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах, укладеної 30 вересня 1997 року.

Співпраця у рамках Угоди між Урядами  України та Румунії про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах здійснюється згідно наступних Регламентів:

  • з питань захисту від паводків та льодових явищ на водотоках та внутрішніх водах;
  • з оцінки якості прикордонних вод та заходи, що вживаються при надзвичайних забрудненнях, яких неможливо уникнути на прикордонних водотоках;
  • по обміну гідрологічними та метеорологічними даними.

Щорічно, згідно робочої програми проводяться:

  • спільний з румунськими експертами обов’язковий огляд існуючих захисних протипаводкових споруд та аналіз стану існуючих робіт на українському і румунському берегах річки Дунай;
  • спільний відбір проб води річки Дунай для співставлення результатів аналізів лабораторій Сторін;
  • щомісячні відбори проб води для оцінки якості прикордонних вод річки Дунай у створах м. Рені та м. Вилкове.

Виконання заходів робочої програми відповідно до Регламентів обговорюється на щорічних зустрічах робочої Групи по проблемах річки Дунай. На підставі протоколів зустрічей готуються пропозиції для розгляду на нарадах Уповноважених Урядів.

Результати робочих зустрічей використовуються для підготовки звернень, нот та розробки проектів з питань управління водними ресурсами.

Співпраця у рамках Угоди між Урядами України та Республіки Молдова про спільне використання та охорону прикордонних вод здійснюється відповідно до Регламентів:

  • з моніторингу якості прикордонних вод;
  • про заходи, які вживаються при небезпечних та надзвичайних забрудненнях прикордонних річок, яких неможливо уникнути;
  • щодо захисту від водопілля на прикордонних водотоках та внутрішніх водах.

На виконання Регламенту з моніторингу якості прикордонних вод проводяться щоквартальні спільні з Молдавською Стороною відбори проб води річки Дністер в нейтральній зоні, гідрохімічний контроль транскордонних водних об’єктів: р. Дністер, р. Турунчук, р. Ягорлик, р. Окна, р. Білочі, Кучурганського водосховища, р. В.Ялпуг, р. Киргиж-Китай, р. Когильник, р. Чага, р. Сарата, р. Хаджидер, р. Каплань.

В рамках виконання міжурядової угоди щорічно проводяться наради Уповноважених Урядів, заступників Уповноважених, зустрічі експертів робочих груп, на яких вирішуються проблемні питання.

На зустрічах українсько-молдавської Робочої групи з управління водними ресурсами річки Дунай та річок Причорномор’я розглядаються питання моніторингу якості прикордонних вод, проблеми забруднення транскордонних річок, зокрема річок Кіргиж-Китай та Ялпуг.

Дністровська Комісія

В рамках Договору про співпрацю у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер між Урядом Республіки Молдова і Кабінетом Міністрів України, підписаного 29 листопада 2012 р в Римі, була створена Дністровська комісія.

Договір охоплює практично всі аспекти, що стосуються питань річкового басейну, за винятком навігації і гідроенергетики і спрямований на зміцнення і розширення співпраці між Республікою Молдова і Україною, розпочатого ще в 1994 році.

Дністровська Комісія є органом міждержавного співробітництва Республіки Молдова та України в сфері охорони, невиснажливого використання та розвитку басейну річки Дністер. Її основна мета – це реалізація заходів для досягнення раціонального та екологічно обґрунтованого використання і охорони водних та інших природних ресурсів і екосистем басейну річки Дністер в інтересах населення та сталого розвитку держав.Комісія працює під керівництвом двох співголів та складається із заступників співголів (Уповноважені з реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про спільне використання та охорону прикордонних вод, 1994 року), представників компетентних центральних органів виконавчої влади, представників регіональної влади, наукових установ і організацій та профільних неурядових організацій України та Молдови.Саме через цю комісію БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю вирішує проблемні питання у басейні р. Дністер.

Екологічний стан транскордонних вод

Басейновим управлінням водних ресурсів Причорномор’я та нижнього Дунаю виконання міжурядових угод здійснюється у трьох басейнах (р. Дністер, р. Дунай та річок Причорномор’я).

До них належать дві великі річки: Дністер та Дунай, на яких знаходяться 3 найважливіших (стратегічних) пункти моніторингу-питні водозабори. На р. Дністер – у м. Біляївка (питний в/з м. Одеси), на р. Дунай – у м. Вилково та м. Кілія. На даних пунктах всі показники хімічного складу води знаходяться у межах нормативів якості.

Інші пункти моніторингу – це малі річки, які більш чутливі до змін клімату та антропогенного впливу. На більшості з них у жарку літню пору відбувається зменшення водності у зв’язку з значним випаровуванням. Річки міліють, часто взагалі пересихають. Тому спостерігається погіршення показників режиму кисню – зменшується вміст розчиненого кисню, підвищуються показники біологічного (БСК) та хімічного (ХСК) споживання кисню. До антропогенного впливу на річки відносяться: розорювання та засмічення прибережних захисних смуг (ПЗС), зберігання та застосування пестицидів та добрів в їх межах  та інша господарська діяльність (статті 80, 89 Водного кодексу України), що негативно впливає на якість води у річках.

Співпраця з міжнародними організаціями

В останні роки БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю плідно співпрацює з міжнародними організаціями і фондами щодо інтегрованого управління водними ресурсами, відтворення природного водного середовища та екосистем, зокрема:

 2004-2006 роки – проєкт ОБСЄ і ЄЕК ООН «Транскордонне діагностичне дослідження басейну річки Дністер» (Дністер-I);                        

2007-2008 роки – проєкт ОБСЄ і ЄЕК ООН в рамках ініціативи «Навколишнє середовище та безпека» (ENVSEC) (Дністер-IІ);                       

2007-2009 роки – проєкт Tacis «Покращення  транскордонного співробітництва в сфері інтегрованого управління водними ресурсами в Єврорегіоні «Нижній Дунай»;·                         

2009-2011 роки – проєкт «Транскордонне співробітництво та стале управління в басейні р. Дністер » (Дністер-IІІ);·                         

2017-2020 роки – проєкт ГЕФ / ПРООН / ОБСЄ / ЄЕК ООН «Сприяння транскордонному співробітництву та комплексного управління водними ресурсами в басейні річки Дністер», в тому числі пілотний проєкт «Відновлення річки Ягорлик в Одеській області»;

  • 2019 -2024 роки – проєкт «Відновлення водно-болотних угідь і степів регіону дельти Дунаю».