Відділ енергоефективності, механізації та охорони праці

Відділ енергоефективності, механізації та охорони праці

Основними завданнями відділу є:

 • Ефективне використання енергетичних установок та засобів зв’язку.
 • Планування та контроль використання енергоносіїв підрозділами та управліннями БУВРу річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.
 • Участь у відомчих перевірках експлуатаційних водогосподарських організацій з питань раціонального використання обладнання НС, якості ремонту, цільового використання бюджетних коштів, що виділяються на експлуатаційні заходи.
 • Електробезпечність (навчання, охорона праці та техніка безпеки).
 • Здійснення контролю за роботою насосних станцій, встановлення причин аварій обладнання, узагальнення та розробка організаційно-технічних заходів по їх запобіганню.
 • Упровадження нової техніки та передових технологій та засобів зв’язку.
 • Підготовка матеріалів щодо організації і проведення семінарів, нарад з питань підвищення надійності та ефективності роботи обладнання насосних станцій та засобів зв’язку.
 • Контроль експлуатації та аналіз ефективності роботи насосно – силового обладнання насосних станцій (НС) у підрозділах БУВРу.
 • Сприяння заходам підвідомчих управлінь щодо реконструкції та комплектації приладами обліку існуючих насосних станцій з врахуванням вимог водоспоживачів.
 • Здійснення контролю роботи насосно – силового обладнання з метою забезпечення енергозберігаючих режимів.
 • Участь в підготовці програм реконструкції і поліпшення технічного стану НС і гідротехнічних споруд (рибозахисні, водовипускні та ін.), водоводів та розробка технічної документації, експлуатації та реконструкції НС, гідротехнічних споруд.
 • Підготовка і внесення пропозицій до проектів галузевих програм науково – дослідних робіт, впровадження нових технологій, нової техніки на НС та водогосподарських об’єктах.
 • Забезпечення відповідності вимірювань приборами контролю та обліку.
 • Підвищення рівня метрологічного забезпечення, відповідно до вимог діючих нормативних документів метрологічної діяльності.
 • Організація метрологічної атестації, повірки та ремонту засобів вимірювання в установленому порядку.
 • Контроль складання переліків засобів вимірювання, що знаходяться в експлуатації та підлягають повірці, на які розповсюджується державний метрологічний нагляд згідно Держстандарту України.
 • Участь в проведенні акредитацій лабораторій, енергоаудиту насосно – силового обладнання, в прийманні в експлуатацію нових водогосподарських об’єктів.
 • Участь в інвентаризації основних фондів і використанні обладнання з регіонального фонду.
 • Контроль експлуатації Кілійського та Татарбунарського групових водопроводів.
 • Контроль питомих витрат електроенергії НС.
 • Контроль створення безпечних та здорових умов праці в управліннях.
 • Участь у проведенні заходів з охорони праці,контроль  додержання чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень та інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища.
 • Участь в забезпеченні стабільної експлуатації установок, автотранспорта та механізмів  в БУВР.

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань та обов’язків взаємодіє з відділами БУВР, а також з Державним агентством водних ресурсів України, ВАТ “ЕК Одесаобленерго”,  Одеською обласною державною адміністрацією.

Структура відділу:

 • Начальник відділу
 • Провідний інженер – 2 чол.
 • Провідний інженер з охорони праці -1чол.;
 • Інженер  категорії – 1 чол.

Дємєшин Ігор Сергійович

Начальник відділу  енергоефективності, механізації та охорони праці

Телефони відділу: (048)-766-91-03

E-mail: energo_odbuvr@ukr.net