Відділ водного кадастру та моніторингу вод

Для реалізації положень Водного Кодексу України, інших нормативних актів, рішень Держводагентства щодо управління водними ресурсами Одеської області, відділ використання водних ресурсів та моніторингу вод відповідно до Положення про відділ забезпечує виконання таких заходів:
– Впровадження при взаємодії з басейновими управліннями водних ресурсів (БУВРами) басейнового принципу управління у сфері використання, збереження, відтворення водних ресурсів в басейнах річок Дністра, Дунаю, Південного Бугу та річок Причорномор’я та здійснення державного управління водними ресурсами на підставі басейнових планів та програм.
Координація та методичне керівництво діяльності водогосподарських організацій, установ, розташованих у басейнах річок Дністер, Дунай, Південний Буг та річок Причорномор’я з питань управління, використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.
Організація та участь у розробці та реалізації довгострокових державних і комплексних програм щодо оздоровлення поверхневих вод, аналіз стану їх виконання, узагальнення даних по цьому питанню.
Аналіз та узагальнення інформації щодо стану водних об’єктів за басейновим принципом.
Участь в організації та проведенні міжнародних міжвідомчих нарад по встановленню режимів роботи водогосподарських систем.
– Участь у створенні та роботі Басейнових Рад.
Організація роботи структурних підрозділів облводресурсів, органів місцевої виконавчої влади та інших зацікавлених організацій з питань підготовки матеріалів для подання клопотання щодо фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.
Участь у реалізації міжнародних проектів з питань управління водними ресурсами.
Підготовка висновків та надання зацікавленим органам інформації щодо стану водних ресурсів річок басейнів Дністра, Південного Бугу та річок Причорномор’я.
Забезпечення функціонування системи державного моніторингу вод в басейнах річок Дністер, Південний Буг та Причорномор’я та виконання державної програми моніторингу в межах своєї компетенції.
Ведення державного обліку водокористування по формі держстатзвітності 2-ТП(водгосп) та державного водного кадастру в межах Одеської області, здійснення аналізу та узагальнення даних державного обліку водокористування по басейнах річок та по Одеській області.
Аналіз інформації про якісний та кількісний склад використаних водних ресурсів області, сплати за використання водних ресурсів.
– Погодження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води підприємств, які надають послуги з централізованого водопостачання.

– Надання висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування.
Надання на договірних засадах юридичним та фізичним особам платних послуг відповідно до Переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року № 1101, і у порядку, встановленому нормативно-правовими актами України.

В області управління водними ресурсами відділ здійснює свою діяльність спільно з:
– Структурними підрозділами та відділами Одеського облводресурсів
– БУВРом р.Південний Буг, Дністровсько-Прутським БУВРом та Дунайським БУВРом (на підставі Угод про взаємодію)
– Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА
– Обласною санітарно-епідеміологічною службою
– Одеською обласною радою
– Одеською облдержадміністрацією
– Районними державними адміністраціями та районними радами
– Підрозділами МНС України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у межах повноважень відділу
– Упрводресурсів в галузі методичної та консультативної підтримки діяльності відділу
А також з водогосподарськими організаціями у межах своєї компетенції та за дорученням керівництва облводресурсів.

Структура відділу:
– начальник відділу
– заступник начальника відділу
– провідний інженер – 2 чол.
– інженер І-ї категорії – 1чол.
Телефони відділу:  (048) 766 90 98, (0482) 645837

Начальник відділу – Голеня Ніна Іванівна

Golenya