Основною метою бюджетної програми «Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем та управління водними ресурсами» є забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, створення сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях, збирання та обробки інформації про стан поверхневих вод річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем та водойм в межах водогосподарських систем.

   Реалізація бюджетної програми відповідальним виконавцем якої в області є Одеське облводресурсів, у 1 кварталі 2015 року здійснювалась за рахунок фінансування з державного бюджету в обсязі 19487,6 тис.грн. Касові видатки склали 18326,5 тис.грн. Фактичні видатки здійснені в межах сум, передбачених кошторисами у обсязі 18103,2 тис.грн.

    Фінансування експлуатаційних заходів у 1 кварталі 2015 року дало можливість у певній мірі зберегти матеріально-технічну базу водогосподарських організацій, зберегти позитивну тенденцію, яка полягає в планомірному здійсненні експлуатаційних заходів за рахунок концентрації коштів для виконання невідкладних робіт на найбільш важливих об’єктах.

     За цією програмою за КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання та інвентар» здійснені касові видатки на суму 29817 гривень, за КЕКВ 2140 «Оплата послуг (крім комунальних)» – на суму 22275 гривень, які в основному спрямовані на ремонти та утримання каналів, насосних станцій, гідроспоруд на міжгосподарських зрошувальних системах, ремонт транспортних засобів у 10 бюджетних організаціях.

   У 1 кварталі 2015 року за рахунок коштів програми підготовлено до поливу 130,2 тис.га, здійснювався моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану територій та населених пунктів у зоні впливе меліоративних систем на площі 26,1 тис.га., виконано 1079 вимірювань показників якості води на основі яких проводився аналіз екологічного стану поверхневих вод. Власні надходження у 1 кварталі 2015 року склали 2537,5 тис.грн, що у 3,4 рази більше рівня відповідного періоду 2014 року.

    За рахунок коштів загального та спеціального фондів відремонтовано у 1 кварталі 2015 року було відремонтовано 53 одиниці механізмів та транспортних засобів, 188 гідроспоруд, 126 гідропостів, 23 виробничі споруди, 59,1 км каналів, 61,7 км трубопроводів, 168 насосних станцій, 268 агрегатів.

     Штатна чисельність працівників 2179 одиниць. Середньомісячна заробітна плата склала 1787 грн.