Одеське облводресурсів виконує програму галузевого водогосподарського моніторингу згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1998р. за № 391 “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” та наказу Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

До програми спостережень включено р.Дністер, р.Турунчук, Кучурганське водосховище, 16 малих і середніх річок, водосховище Сасик.

Моніторинг здійснюється лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Одеської ГГМЕ.

Лабораторією Одеської ГГМЕ за 9 місяців 2015 року по державній програмі моніторингу поверхневих вод було відібрано та проаналізовано 95 проб води, також відібрано та підготовлено 3 проби води р.Дністер для виконання радіологічного контролю.

У березні 2015 році лабораторією Одеської ГГМЕ додатково було здійснено відбір та гідрохіманаліз 2 проб води з р.Киргиж-Китай.

Лабораторією ОГГМЕ спільно з Молдавською стороною у 2015 році проводився додатковий контроль якості води по р.Дністер у нейтральній зоні (3 проби води) згідно Регламенту Українсько-Молдавської співпраці по водно-екологічному моніторингу та контролю якості води.