Одеське облводресурсів виконує програму галузевого водогосподарського моніторингу згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1998р. за № 391 “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” та наказу Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

До програми спостережень включено р.Дністер, р.Турунчук, Кучурганське водосховище, 16 малих і середніх річок, водосховище Сасик.

Моніторинг здійснюється лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Одеської ГГМЕ.

За 10 місяців 2015 року по державній програмі моніторингу поверхневих вод було відібрано та проаналізовано 116 проб води, також відібрано та підготовлено 3 проби води р.Дністер для виконання радіологічного контролю.

У березні 2015 році лабораторією Одеської ГГМЕ додатково було здійснено відбір та гідрохіманаліз 2 проб води з р.Киргиж-Китай.

Лабораторією ОГГМЕ спільно з Молдавською стороною у 2015 році проводився додатковий контроль якості води по р.Дністер у нейтральній зоні (3 проби води) згідно Регламенту Українсько-Молдавської співпраці по водно-екологічному моніторингу та контролю якості води.