Заступник начальника Одеського облводресурсів Кічук І.Д.

 

Kichuk2

Кічук Іван Дмитрович
 
Заступник начальника
Одеського обласного  управління водних ресурсів
 
 
Кічук Іван Дмитрович народився 14 травня 1956 року в с. Криничне Болградського району Одеської області.
Вищу освіту за спеціалізацією „зрошуване землеробство” здобув в результаті закінчення Одеського сільськогосподарського інституту (1974 – 1979 рр.) та у 2006 році отримав диплом інженера-гідроеколога Одеського державного екологічного університету.
З 1981 року працював у Татарбунарському управлінні зрошувальних систем, з 1983 року по 1989 рік – заступник начальника Татарбунарського управління.
З 1989 по 2004 рік – заступник начальника Одеського обласного виробничого управління по водному господарству.
З 2004 року по 2009 рік – головний інженер Одеського облводгоспу.
З грудня 2009 по листопад 2010 року – заступник начальника Одеського облводгоспу
З 24 листопада 2010 року по 15 травня  2013 року – головний інженер Одеського облводресурсів.
У зв’язку зі зміною штатного розпису p 16 травня 2013 року – заступник начальника Одеського облводресурсів та виконує наступні функціональні обов’язки:
– організовує та координує питання матеріально-технічного забезпечення територіальних підрозділів облводресурсів та здійснює розподіл матеріалів та обладнання резервного фонду;
– готує пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації підрозділів або організацій, що належать до сфери управління облводресурсів;
– організовує та координує роботу облводресурсів та підвідомчих організацій щодо реалізації державної політики у сфері розвитку та управління водними ресурсами та раціонального їх використання;
– організовує і контролює роботу щодо ведення обліку використання водних ресурсів;
– організовує роботи по розробці загальнодержавних, басейнових і регіональних програм щодо використання та відтворення водних ресурсів;
– організовує здійснення контролю та обліку за надходженням платежів до державного та місцевих бюджетів за використання водних ресурсів в Одеській області;
– разом взаємодіє з громадськими екологічними організаціями з питань охорони, раціонального використання та відтворення водних ресурсів;
– очолює робочу групу з питань міжурядової Угоди по співробітництву на прикордонних водах з Республікою Молдова щодо раціонального використання водних ресурсів на прикордонних річках та водоймах Придунав’я;
– вносить пропозиції щодо погодження умов спеціального водокористування з водних об’єктів області, щоквартальних лімітів водокористувачам;
– готує пропозиції щодо погодження паспортів місць віддалення відходів, поточних індивідуальних технологічних нормативів використання води комунальних підприємств, проектів зон санітарної охорони водних об’єктів у межах повноважень облводресурсів;
– надає пропозиції щодо встановлення режимів роботи водосховищ на річках Південний Буг, Дністер, Дунай інших водойм та водогосподарських систем в басейні річок Причорномор’я на території Одеської області;
– забезпечує організацію робіт щодо впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами в межах компетенції облводресурсів;
– забезпечує організацію здійснення і контролює ведення державного моніторингу вод в затверджених планів Дерводагентства України;
– забезпечує організацію роботи щодо контролю за режимами роботи водних об’єктів які знаходяться на обліку водогосподарських організацій;
– здійснює заходи щодо організації виконання регіональних екологічних та інших програм, спрямованих на відродження водних ресурсів, у межах компетенції;
– готує пропозиції щодо взаємодії водогосподарських організацій зі структурними та територіальними підрозділами Міністерства охорони навколишнього природного середовища щодо охорони, раціонального використання та відтворення водних ресурсів;
– здійснює координацію та методичне керівництво діяльності відділу водних ресурсів облводресурсів, підвідомчих управлінь щодо реалізації у межах Одеської області державної політики у сфері розвитку та управління водними ресурсами;
– здійснює забезпечення взаємодії облводресурсів та його структурних підрозділів зі структурними та територіальними підрозділами Державного управління охорони навколишнього середовища в Одеської області щодо охорони, раціонального використання та відтворення водних ресурсів;
– бере участь у роботі Басейнових Рад, р. Дністер, р. Дунай та р. Південний Буг;
– організує роботу з підвідомчими управліннями на водних об’єктах;
– розглядає на технічних нарадах облводгоспу питання з проектування, будівництва, технічного обслуговування меліоративних систем та впровадження на них засобів водообліку та інше за напрямками роботи облводресурсів;
– вносить пропозиції щодо погодження, договорів на оренду водойм місцевого та загальнодержавного значення, водогосподарських паспортів та правил експлуатації водойм, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок-земель водного фонду та їх затвердження;
– готує пропозиції щодо затвердження паспорта, правила експлуатації водних об’єктів, висновки та іншу документацію на замовлення юридичних та фізичних осіб;
– організовує роботу структурних підрозділів облводресурсів щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських об’єктів комплексного призначення та міжгосподарських меліоративних систем;
– організовує впровадження нових технологій та сучасних економічних механізмів щодо ефективного використання водогосподарських систем, об’єктів та споруд;
– разом з відповідними територіальними підрозділами облводресурсів забезпечує роботу щодо реалізації Комплексної програми розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь в процесі експлуатації та реконструкції меліоративних систем в межах своїх повноважень;
– разом взаємодіє з відділом міжнародного співробітництва та зв’язків з громадськістю у частині реалізації міжнародних проектів з питань управління водними ресурсами та іншим напрямкам;
– забезпечує контроль та координацію за інформаційним висвітленням діяльності облводресурсів, підвідомчих організацій (розміщення інформації у засобах масової інформації, на телебаченні, на власних веб-сайтах), в т.ч. за естетичним виглядом об’єктів і споруд;
– забезпечує роботу технічної ради облводресурсів та дорадчого центру;
– забезпечує керівництво у галузі впровадження комп’ютерної техніки, програмного забезпечення облводресурсів та його структурних підрозділів;
– розглядає та готує матеріали до списання основних фондів та обладнання;
– організовує залучення та впровадження інвестицій та інноваційних технологій у галузі меліорації та водного господарства;
– забезпечує координацію робіт по виготовленню документів на право користування землями під меліоративними системами та виробничими базами підвідомчих управлінь;
– забезпечує впровадження нових технологій зрошення та експлуатації меліоративних систем;
– кордінує роботу з використання механізмів та транспортних засобів підвідомчих управлінь та облводресурсів;
– координує і аналізує роботу по моніторингу меліорованих земель;
– відповідає за підготовку та організацію виконання проектно-вишукувальних робіт, науково-дослідної та іншої науково-технічної продукції стосовно всіх напрямків роботи облводресурсів, розглядає та надає висновки на замовлення;
– забезпечує проведення чинними організаціями експертизи проектів за всіма напрямками роботи облводресурсів;
– координує роботу начальників відділів облводресурсів;
– координує роботу управління з питань регуляторної політики;
– забезпечує контроль за роботою Аналітично-диспетчерського центру Одеського облводресурсів;
– забезпечує організацію та виконання покладених на юридичну службу завдань щодо реалізації державної політики в діяльності облводресурсів, в т.ч. підвідомчих організацій;
– забезпечує організацію та виконання завдань, покладених на відділ контролю, діловодства та взаємодії з засобами масової інформації.
– розглядає пропозиції та проекти документів, що вносяться на розгляд обласної державної адміністрації та обласної ради в межах своєї компетенції;
– вносить начальнику облводресурсів пропозиції, відповідно до розподілу повноважень, щодо призначення та звільнення з посади керівників підвідомчих організацій та їх заступників, начальників відділів облводресурсів, організацій, а також пропозиції щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
– надає пропозиції щодо формування резерву для висування на керівні посади та посади фахівців підприємства;
– здійснює контроль та відповідає за порушення трудової дисципліни апарату облводресурсів;
– організує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, проведення атестації керівного складу та спеціалістів підприємства;
– організовує роботу щодо забезпечення навчання та перепідготовки кадрів апарату облводресурсів та підвідомчих організацій;
– організовує роботу з питань проведення вдосконалення організаційної структури на всіх рівнях управління в системі облводресурсів в межах повноважень;
– співпрацює з навчальними закладами та науково-дослідними організаціями та установами по напрямку своєї роботи;
– організує надання допомоги власниками зрошуваних земель при складанні матеріалів для переведення їх у богарні землі при виникненні відповідних критеріїв;
– організує роботу у розрахунках планової і фактичної вартості 1 м3 води, поданої у комерційну точку виділа Водоспоживача на Державних зрошувальних системах;
– приймає участь з причетними структурними підрозділами облводресурсів по розробці Регіональної комплексної програми захисту від шкідливої дії вод сільськогосподарських угідь та сільських населених пунктів Одеської області;
– приймає участь та очолює комісії з проведенням комплексних ревізій, аудиту та тематичних перевірках водогосподарських організацій, дотримання фінансової дисципліни та цільового і ефективного використання бюджетних коштів;
– приймає участь у перевірках дотримання вимог чинного законодавства щодо складання проектів, кошторисів, правильності та обґрунтованості кошторисних призначень, законності спрямування коштів державного бюджету на виконанням програм;
– приймає участь в організації та проведенні міжнародних міжвідомчих нарад по встановленню режимів роботи водогосподарських систем;
– бере участь у розробленні структури підприємства та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах підприємства;
– бере участь у розробках перспективних, річних програм і планів ремонтно-експлуатаційних, науково-дослідних робіт, розвитку та реконструкції НС і гідротехнічних споруд (рибозахисні, водо випускні і ін..), водоводів в підрозділах облводресурсів;
– готує матеріали з виконанням робіт по Угоді про співпрацю між Державним агентством водних ресурсів України та Одеською обласною державною адміністрацією щодо розвитку водного господарства та меліорації земель в області в частині своїх повноважень;
– забезпечує організацію роботи щодо надання інформації Дністровсько-Прутському БУВРу, БУВРу р. Південний Буг та Дунайському БУВРу відповідно до укладених Угод про співпрацю;
– забезпечує впровадження нових технологій при ремонті надає пропозиції по виконанню галузевих програм енергозбереження та експлуатації насосних станцій;
– забезпечує контроль за експлуатацією насосно-силового обладнання у підвідомчих організаціях облводресурсів;
– здійснює аналіз ефективності роботи насосно-силового обладнання у підвідомчих організаціях облводресурсів;
– здійснює аналіз діючої та підготовка пропозицій по вдосконаленню і розробці технічної документації по експлуатації і реконструкції обладнання в підрозділах облводресурсів;
– організація розробки перспективних та річних планів капітальних вкладень по водогосподарському будівництву і проектно-вишукувальним роботам під об’єктом будівництва наступних років, планів ремонтних робіт меліоративних систем, що експлуатуються;
– організація розробки різноманітних програм (Полив, Рис, Поливна вода), спрямованні на підвищення ефективності використання поливної води;
– організація планування, розподіл та контроль використання енергонососів підрозділами та управліннями облводресурсів;
– організація контролю питомих витрат електроенергії НС, в тому числі групових водопроводів;
– організація інвентаризації основних фондів і використання обладнання з регіонального фонду;
– організація робіт стосовно забезпечення розробки проектів, зон можливого затоплення, прибережних захисних смуг водних об’єктів та проектів землеустрою щодо відведення прибережних захисних смуг;
– організація та участь у розробці та реалізації довгострокових державних і комплексних програм щодо оздоровлення поверхневих вод, контроль аналізу стану їх виконання;
– організація здійснення заходів щодо організації виконання регіональних екологічних та інших програм, спрямованих на відродження водних ресурсів у межах компетенції;
– здійснення функції замовника по проектуванню, будівництву та ремонту водогосподарських об’єктів в відповідності з діючим законодавством України, Державними будівельними нормами, нормативними актами Держводагентства;
– контролює оформлення тендерної документації, є головою тендерного комітету;
– контролює по забезпеченню правильного застосування законодавства, інформування керівництва про необхідність вжиття заходів до скасування наказів та розпоряджень, прийнятих в порушення законодавства;
– забезпечує здійснення контролю за виконанням наказів, доручень, розпоряджень та рішень Держводагентства і облводресурсів, розпоряджень облдержадміністрації, за своєчасним розглядом структурними підрозділами апарату облводресурсів запитів і звернень народних депутатів України, звернень та скарг громадян;
– забезпечує проведення аналізу виконання та внесення пропозицій щодо удосконалення їх виконання;
– забезпечує розробку перспективних та річних планів гідрометричних робіт, контроль за виконанням УВГ заходів щодо удосконалення обліку води;
– забезпечує взаємодію з відділами облводресурсів, його підрозділами та іншими організаціями з питань своєї компетенції;
– аналізує комплексну оцінку результатів діяльності водогосподарських організацій облводресурсів;
– аналіз експлуатації групових водопроводів;
– готує пропозиції щодо вдосконалення роботи по експлуатації насосно-силового обладнання та надає пропозиції по використанню резервного фонду;
– заміщує начальника облводресурсів і керує апаратом облводресурсів та структурними підрозділами в разі його відсутності;
– очолює технічну раду облводресурсів;
– є членом колегії облводресурсів;
– є членом української частини робочої групи з управління водними ресурсами річки Дністер;
– очолює оргкомітет з проведення обласної спартакіади водогосподарських організацій.