Заступник начальника Одеського облводресурсів Кишенко В.В.

kishenko

Кишенко Володимир Віталійович
заступник начальника

Кишенко Володимир Віталійович народився 1 серпня 1960 року в с. Доброолександрівка Овідіопольського району Одеської області.
В 1975 році закінчив Доброолександрівську восьмирічну школу.
З 1975 року по 1979 рік навчався в Білгород-Дністровському сільськогосподарському технікумі.
З 1979 року по 1980 рік працював бригадиром овочевої бригади радгоспу «Чапаєвець» Овідвіопольського району.
1980 – 1982р.р. – служба в лавах Радянської Армії.
З 1982 року по 1986 рік – ст. інженер-гідротехнік радгоспу «Чапаєвець»
1986 – 1988р.р. – керуючий другим відділом радгоспу «Чапаєвець».
В 1988 році закінчив Одеський сільськогосподарський інститут і отримав спеціальність вчений агроном.
З 1988 року по 1989 рік працював секретарем партійної організації радгоспу «Чапаєвець».
З 1989 року по 2001 рік працював головним агрономом радгоспу «Чапаєвець».
З 2001 року по 2007 рік – голова селянсько-фермерського господарства «Кишенко».
З 2007 року по 2008 рік займав посаду заступника начальника управління Агропромислового комплексу Овідіопольської районної державної адміністрації.
2008 – 2010р.р. – начальник Овідіопольського управління водного господарства.
З 2010 року по 2011 рік був призначений на посаду заступника голови Овідіопольської районної державної адміністрації.
З травня 2011 року призначений на посаду заступника начальника Одеського обласного управління водних ресурсів та:
– організовує експлуатацію водогосподарсько-меліоративного комплексу на території Одеської області в межах своїх службових обов’язків та відповідає за роботу та виконання з шкідливої дії вод;
– розробляє заходи збереження державного меліоративного фонду області та його ефективного функціонування;
– організовує забезпечення відділів водокористування УЗС нормативною і технічною літературою у відповідності з покладеними на них функціями;
– організовує своєчасне та якісне надання звітності у вищі інстанції;
– приймає участь у проведенні інвентаризації меліоративних земель та передачі внутрішньогосподарських меліоративних фондів;
– організовує сприяння управлінням в комплектації НС приладами обліку;
– організує роботу облводресурсів та структурних підрозділів відносно реалізації державної політики у сфері розвитку та управління меліоративним комплексом;
– організує та веде контроль за роботою архіву облводресурсів щодо збереження документів та здачі їх до Державного архіву Одеської області та здійснює заходи по покращенню робіт з зазначеного приводу у підвідомчих управліннях облводресурсів;
– організує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні колегії питання про стан виконавчої дисципліни в апараті облводресурсів;
– організує роботу по скороченню обсягів незавершеного капітального будівництва об’єктів шляхом передачі їх у комунальну власність, на приватизацію, ліквідацію і списання витрат;
– організує проведення та відповідає за роботу з енергоаудиту насосно-силового обладнання;
– організація та координація діяльності підвідомчих управлінь облводресурсів з питань функціонування відомчої системи, запобігання та реагування при надзвичайних ситуаціях і гідродинамічних аваріях;
– організація розробки щорічного плану заходів облводресурсів з підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків відповідно до «Відомчої інструкції щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на водогосподарських системах, захисних спорудах, водосховищах ВНД 33-1,1-14-2001;
– координує здійснення робіт з питання винахідництва та раціоналізаторства щодо ефективного використання та збереження основних меліоративних фондів в межах своїх повноважень;
– координує та забезпечує виконання робіт з договірних взаємовідносин та претензійної і позивної діяльності в облводресурсів та його структурних підрозділах в межах своїх повноважень;
– надає пропозиції щодо вдосконалення договірних умов на подачу води, затвердження ціни на поливну воду; забезпечує доведення до відома водокористувачів прийнятих пропозицій, актів виконаних робіт та своєчасної сплати за надані послуги згідно з договірними умовами;
– надає пропозиції щодо формування резерву для висування на керівні посади та посади фахівців підприємства;
– сприяє управлінням в реконструкції існуючих НС з урахуванням вимог водо споживачів;
– забезпечує розробку програм, спрямованих на високоефективне використання меліорованих земель;
– забезпечує взаємодію водогосподарських організацій зі структурними підрозділами Міністерства аграрної політики та головних обласних управлінь агропромислового розвитку щодо ефективного використання меліорованих земель;
– забезпечує виконання положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України та програм, які відносяться до сфери діяльності Державного агентства водних ресурсів України, наказів, доручень Держводагентства, рішень, розпоряджень обласних органів виконавчої влади та самоврядування за відповідними напрямами діяльності;
– приймає участь у підготовці та перепідготовці кадрів водогосподарських організацій в частині забезпечення кваліфікованими фахівцями для виконання робіт;
– відповідає за взаємодію облводресурсів з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах своїх повноважень;
– розглядає пропозиції та проекти документів, що вносяться на розгляд обласної державної адміністрації та обласної ради в межах своєї компетенції;
– розглядає пропозиції та скарги працівників, надає роз’яснення, веде прийом працівників;
– приймає участь у розробці та впровадженні стратегічних завдань, планів та програм економічного і соціального розвитку водного господарства Одеської області в межах своїх повноважень;
– організація проведення профілактичних заходів, направлених на усунення шкідливих і небезпечних виробничих чинників, запобігання нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і інших випадків загрози життю або здоров’ю працівників;
– організація контролю за раціональним використанням води на зрошувальних системах, за впровадженням екологічно-безпечних режимів зрошення сільськогосподарських культур;
– забезпечує, відповідно до повноважень, підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії, вносить пропозиції щодо порядку денного та черговості проведення засідань колегії;
– забезпечує контроль та несе відповідальність за виконанням “Регіональної комплексної програми першочергового забезпечення сільських населених пунктів Одеської області, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням у 2005-2010 роках і прогноз до 2015 року”;
– забезпечує підготовку на розгляд технічних нарад облводресурсів  з питань режиму роботи меліоративних систем та впровадження на них засобів водообліку;
– забезпечує аналіз використання зрошувальних земель та одержання врожайності сільськогосподарських культур;
– забезпечує підготовку пропозицій розподілу бюджетних коштів на оплату енергоносіїв з урахуванням потреб підрозділів облводресурсів, планування і контроль їх використання;
– здійснює забезпечення організації та виконання робіт по Угоді про співпрацю між Держводагентством України та Одеською обласною державною адміністрацією щодо розвитку водного господарства та меліорації земель в області в частині своїх повноважень;
– здійснює забезпечення взаємодії з БУВР з питань, що входять до компетенції та напрямків роботи;
– приймає участь у складанні заходів з підготовки до поливного сезону, забезпечує контроль за їх виконанням в межах своїх повноважень;
– приймає участь у виконанні програми впровадження багатотарифного обліку електроенергії;
– приймає участь та організовує роботу по підготовці матеріалів для реконструкції та ремонту насосних станцій або насосно-силового обладнання;
– приймає участь у вдосконаленні механізму управління, організації розробки поточних та перспективних проектів і програм розвитку водогосподарського комплексу в межах своїх повноважень;
– приймає участь у реалізації державної політики у сфері міжнародного співробітництва з Республікою Молдова в частині виконання міжурядової Угоди по співробітництву на прикордонних водах в межах своїх повноважень;
– приймає участь у проведенні комплексних ревізій та тематичних перевірок водогосподарських організацій;
– приймає участь у розробки різноманітних програм, спрямованих на високоефективне використання меліоративних земель;
– приймає участь у складанні заходів з підготовки до поливного сезону, здійснення контролю за їх виконанням;
– приймає участь у перевірках дотримання фінансової дисципліни та цільового і ефективного використання бюджетних коштів;
– приймає участь у перевірках дотримання вимог чинного законодавства щодо складання проектів, кошторисів, правильності та обґрунтованості кошторисних призначень, законності спрямування коштів державного бюджету на виконанням програм;
– приймає участь у інвентаризації основних фондів і використанні обладнання з регіонального фонду;
– приймає участь у розробках та упровадження існуючих та перспективних схем зв’язку;
– приймає участь у розробці заходів пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків шляхом систематизації та узагальнення інформації про гідрометеорологічну обстановку в межах області;
– вносить пропозиції щодо реформування діяльності галузі з урахуванням сучасних економіко-правових підходів;
– вносить начальнику облводресурсів пропозиції щодо структури апарату облводресурсів, підвідомчих організацій відповідно до повноважень;
– вносить начальнику облводресурсів пропозиції, відповідно до розподілу повноважень, щодо призначення та звільнення з посади керівників підвідомчих організацій та їх заступників, начальників відділів облводресурсів, організацій, а також пропозиції щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
– співпрацює з навчальними закладами та науково-дослідними організаціями та установами по напрямку своєї роботи;
– по дорученню керівництва готує пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації підрозділів або організацій, що належать до сфери управління облводресурсів у межах повноважень;
– бере участь у розгляді питань на засіданнях колегії облводресурсів, науково-технічної ради, нарадах відповідно до повноважень;
– бере участь в складанні заходів з підготовки до поливного сезону, здійснення контрою за їх виконанням;
– бере участь у розробленні структури підприємства та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах підприємства;
– бере участь у вивчанні та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки та техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного і індивідуального захисту працівників;
– контролює ведення обліку та звітності по незавершеному будівництву об’єктів капітального будівництва;
– контролює ведення обліку та звітності по заходам з підготовки управлінь водного господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
– контролює організацію претензійно-позивної роботи;
– контролює за дотриманням працівниками вимог законів і інших нормативно-правових актів по охороні праці, положень (у випадку наявності) галузевої угоди, розділу «Охорона праці» колективного договору і актів по охорони праці, що діють у межах підприємства;
– контролює підготовку щотижневих і щомісячних інформацій Дністровсько-Прутського БУВР про водогосподарську обстановку та надзвичайні ситуації на об’єктах обслуговання підрозділів облводресурсів;
– контроль за своєчасним інформуванням у разі виникнення надзвичайної ситуації, Кризового центру Держводагентства, Головного управління МНС України в Одеської області, Управління з ПНС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації та суб’єктів за схемою взаємодії Аналітичного-диспетчерського центру облводресурсів зі структурами територіальних функціональних підсистем єдиної державної системи запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру про розвиток НС, фактичну обстановку та вжиті заходи;
– аналізує комплексну оцінку результатів діяльності водогосподарських організацій облводресурсів;
– організує підготовку матеріалів для проведення акредитації лабораторій;
– забезпечує роботу по взаємодії із громадськими організаціями в межах своїх повноважень;
– разом з причетними службами проводить роботу щодо реалізації Загальнодержавної програми розвитку водного господарства в межах своїх повноважень;
– готує пропозиції щодо потреби в електроенергії для забезпечення надійної експлуатації групових водопроводів;
– організовує надійну та економічно-ефективну експлуатацію Кілійського та Татарбунарського групових водопроводів;
– здійснює організацію та контроль за роботою метрологічних служб в межах своїх повноважень;
– здійснює інформування та надання роз’яснення працівникам підприємства з питань охорони праці;
– здійснює контроль ведення первинної документації роботи насосних станцій;
– здійснює аналіз гідрологічного стану водосховищ та ставків Одеської області за інформацією  Диспетчерської служби облводресурсів;
– здійснює контроль за проведенням моніторингу рівнів води на об’єктах захисту від підтоплення в межах Державних зрошувальних і рисових зрошувальних систем;
– здійснює контроль та узагальнення інформації щодо стану водних об’єктів за басейновим принципом за даними відділу техногенно-екологічної безпеки на водних об’єктах;
– координує роботу з дотримання умов охорони праці;
– є начальником Штабу цивільної оборони облводресурсів;
– є членом технічної ради облводресурсів;
– є членом колегії облводресурсів.