Начальник Одеського облводресурсів

POTOP

Потоп Василь Іванович
начальник
Одеського обласного управління водних ресурсів
 
Потоп Василь Іванович народився 17 травня 1969 року у селі Новоселівка Саратського району Одеської області.
Трудову діяльність розпочав у 1986 році у колгоспі «Перемога»Саратського району Одеської області колгоспником.
У 1993 році після закінчення Української ордена Трудового Червоного прапору сільськогосподарської академії (м.Київ) повернувся до рідного колгоспу на посаду агронома-ентомолога.
З червня 1994 по березень 1996 року працював заступником голови колгоспу «Перемога».
У 1997 році закінчив Одеську філію Української академії державного управління при Президентові України й отримав звання магістра державного управління.
З жовтня 1997 по квітень 2001 року працював заступником голови відкритого акціонерного товариства «Біляївська сільгоспхімія».
З квітня по листопад 2001 року працював головним агрономом товариства «Рекорд» Біляївського району.
З грудня 2001 по лютий 2003 року очолював відділ ринкових відносин, маркетингу продукції рослинництва та тваринництва управління сільського господарства Біляївської райдержадміністрації.
З березня по жовтень 2002 року був призначений заступником начальника управління сільського господарства та продовольства Біляївської райдержадміністрації.
З жовтня 2002 по липень 2003 року був призначений заступником голови Біляївської райдержадміністрації.
З липня 2003 по жовтень 2005 року працював завідувачем Маякського прикордонного пункту з карантину рослин прикордонної Державної інспекції з карантину рослин по Одеській області.
З жовтня 2005 по серпень 2010 року був призначений заступником голови Біляївської райдержадміністрації.
З 17 серпня 2010 року призначений на посаду начальника Одеського облводресурсів та:
– здійснює керівництво облводресурсів, спрямовує його діяльність на виконання державної політики з питань розвитку водного господарства, меліорації земель та захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, спрямовує, координує та контролює діяльність головного інженера облводресурсів та заступника начальника, начальників самостійних відділів облводресурсів та начальників підвідомчих організацій;
– забезпечує виконання положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, програм, які відносяться до сфери діяльності Державного агентства водних ресурсів України, наказів доручень Держводагентства, рішень, розпоряджень обласних органів виконавчої влади та самоврядування;
– представляє позицію Держводагентства на території Одеської області з питань, що належать до його компетенції;
– забезпечує взаємодію облводресурсів з Державним агентством водних ресурсів України його структурними підрозділами, Одеською обласною державною адміністрацією та Одеською обласною радою;
– вирішує питання, що виникають у взаємовідносинах апарату облводресурсів з апаратом Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної ради;
– координує роботу щодо кадрового забезпечення апарату облводресурсів та підвідомчих управлінь;
– координує роботу щодо вдосконалення економічного механізму господарювання, організації розробки поточних та перспективних проектів програм розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу загальної економічної політики; соціально-трудових відносин; розроблення та реалізацію державної політики у сфері використання державного майна водогосподарських організацій та підприємств; пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації підприємств і організацій, що належать до сфери управління облводресурсів;
– очолює колегію Одеського облводресурсів;
– є начальником Цивільної оборони облводресурсів;
– є членом колегії Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області;
– є членом колегії Державної екологічної інспекції в Одеській області;
– є членом колегії Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-західного регіону Чорного моря;
– є членом Басейнової ради р. Дунай та Південного Бугу;
– є членом Міжвідомчої комісії по встановленню водогосподарських режимів роботи Придунайських водосховищ та управлінню використанням водних ресурсів басейну р. Дунай у межах Одеської області;
– є членом Міжвідомчої ради з питання режиму екологічного попуску з Дністровського водосховища;
– є заступником голови комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації;
начальнику облводресурсів підпорядковуються підвідомчі управління, апарат Одеського обласного управління водних ресурсів, а також безпосередньо такі його структурні підрозділи:
– відділ економіки;
– відділ бухгалтерського обліку та звітності;
– юридична служба;
– провідний інженер з підготовки кадрів;
– провідний ревізор.