Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У квітні 2016 року лабораторією Одеської ГГМЕ було відібрано та проаналізовано 5 проб води, виконано 145 вимірювань показників якості води.

 Кількість відібраних проб води та виконаних вимірювань

 якості води за квітень 2016 року

   У квітні 2016 року в р.Дністер по створу м. Біляївка (питний водозабір м.Одеси) зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) по показникам: ХСК (в 2 рази) та БСК5 (в 1,4 рази).

В р.Дністер (с.Маяки)  зафіксовано перевищення ГДК по показнику БСК5   (в 1,4 рази). 

         В р.Тілігул (м.Березівка) зафіксовано перевищення норм ГДК по показникам: мінералізація води (ГДК у 1,9 рази), ХСК (в 1,5 рази).

         В р.М.Куяльник  (с.Бараново)  зафіксовано перевищення ГДК по показникам: мінералізація води (в 1,85 разів), розчинений кисень (в 1,9 разів).

         В р.В.Куяльник  (с.Руська Слобідка)  зафіксовано перевищення ГДК по показникам: мінералізація води (в 3,43 рази), ХСК (в 1,3 рази), нафтопродукти (в 1,4 рази).