Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У листопаді 2016 року лабораторією Одеської ГГМЕ було відібрано та проаналізовано 17 проб води, виконано 565 вимірювань показників якості води. Також було відібрано та підготовлено 1 пробу води з р.Дністер (м.Біляївка) для радіологічного контролю.

По басейну р.Дністер відібрано 4 проби води (р.Дністер – 2 проби, Кучурганське водосховище (с.Градениці). р.Турунчук  – по 1 пробі води); по басейну р.Дунай – 2 проби води (р.Киргиж-Китай, р.В.Ялпуг); по басейну річок Причорномор’я – 11 проб води (річки Сарата, Когільник, Хаджидер – по 2 проби води; водосховище Сасик, канал Дунай-Сасик та річки Каплань, Алкалія, Чага – по 1 пробі води).

У листопаді 2016 року в р.Дністер по створу м. Біляївка (питний водозабір м.Одеси) не зафіксовано перевищень гранично допустимих концентрацій (ГДК); по створу с.Маяки –  зафіксовано перевищення ГДК по показнику ХСК (в 1,4 рази).