Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 11.01.2018 року №6 «Про затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у створах спостережень».

У березні 2018 року лабораторією моніторингу вод та грунтів по програмі моніторингу було відібрано та проаналізовано 12 проб води. По басейну р.Дністер відібрано і проаналізовано – 7 проб води (р.Дністер – 2 проби, Кучурганське водосховище (с.Кучурган), річки Ягорлик, Кучурган, Окна, Білочі – по 1 пробі води); по басейну р.Південний Буг – 1 проба води з р.Кодима; по басейну річок Причорномор’я – 4 проби води  (річки М.Куяльник, В.Куяльник, Барабой, Тілігул – по 1 пробі води).

Характеристика стану поверхневих вод у березні 2018 року

Басейн р.Дністер

Гідрохімічний стан водних об’єктів басейну р.Дністер у порівнянні з минулим кварталом практично не змінився.

Вода в р.Дністер (м.Біляївка) у березні 2018 року характеризується переважно сульфатно-гідрокарбонатним, магнієво-кальцієвим і сульфатно-гідрокарбонатним,  кальцієвим складом. У порівнянні з минулим місяцем суттєвих змін не відбулось, окрім перевищення ГДК по показнику ХСК у 1,2 рази.

Вода в р.Дністер (с.Маяки) характеризується переважанням сульфатно-гідрокарбонатного, магнієво-кальцієвого складу; рідше – сульфатно-гідрокарбонатного, кальцієвого. У березні поточного року  відмічено перевищення ГДК по показнику ХСК у 1,3 рази.

В Кучурганському водосховищі (с.Кучургани) зафіксовано перевищення ГДК по показникам: мінералізація води (у 2,4 рази), кольоровість (у 1,3 рази).

В річках Турунчук, Білочі, Ягорлик не зафіксовано жодних перевищень ГДК.

В р.Окна  відмічено перевищення ГДК по показнику нітрати (у 1,8 рази).

В р.Кучурган зафіксовано перевищення ГДК по показникам: мінералізація води (у 2,3 рази), кольоровість (у 1,5 рази), ХСК (в 2,6 рази); також виявлено наявність жирів у воді (2мг/дм3).

Басейн р.Південний Буг

В р.Кодима не зафіксовано жодних перевищень ГДК.

Басейн річок Причорномор’я

По річкам В.Куяльник, М.Куяльник відмічено перевищення ГДК по показникам: мінералізація води, ХСК, СПАР.

таблиця318