Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У грудні 2017 року лабораторією Одеської ГГМЕ по програмі моніторингу було відібрано та проаналізовано 2 проби води з р.Дністер.

Характеристика стану поверхневих вод у грудні 2017 року

Басейн р.Дністер

Гідрохімічний стан водних об’єктів басейну р.Дністер у порівнянні з минулим кварталом практично не змінився.

В р.Дністер у грудні 2017 року не виявлено жодних перевищень гранично допустимих концентрацій (ГДК).

Вода в р.Дністер (м.Біляївка) характеризується переважно сульфатно-гідрокарбонатним, магнієво-кальцієвим і сульфатно-гідрокарбонатним,  кальцієвим складом. У порівнянні з минулим місяцем суттєвих змін не відбулось.

Вода в р.Дністер (с.Маяки) характеризується переважанням сульфатно-гідрокарбонатного, магнієво-кальцієвого складу; рідше – сульфатно-гідрокарбонатного, кальцієвого. За величиною активної реакції рН (7,85) лужна. У порівнянні з минулим місяцем суттєвих змін не відбулось.

Інформація про стан р.Дністер у грудні 2017 року (в порівнянні з листопадом 2017р.)

tabl012