Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У жовтні 2017 року лабораторією Одеської ГГМЕ по програмі моніторингу було відібрано та проаналізовано 13 проб води. По басейну р.Дністер відібрано і проаналізовано – 9 проб води (р.Дністер, Кучурганське водосховище – по 2 проби води, річки Турунчук, Ягорлик, Кучурган, Окна, Білочі – по 1 пробі води); по басейну р.Південний Буг – 1 проба води з р.Кодима; по басейну річок Причорномор’я – 3 проби води  (р.Тілігул, В.Куяльник, М.Куяльник).

Характеристика стану поверхневих вод у жовтні 2017 року

Басейн р.Дністер

Гідрохімічний стан водних об’єктів басейну р.Дністер у порівнянні з минулим кварталом практично не змінився.

В р.Дністер у жовтні 2017 року не виявлено жодних перевищень гранично допустимих концентрацій (ГДК).

В р.Турунчук (с.Троїцьке) не зафіксовано жодних перевищень ГДК.

В Кучурганському водосховищі (с.Граданиці)  зафіксовано перевищення ГДК по показникам: мінералізація води, БСК5, азот амонійний. Також виявлено наявність сульфідів. В Кучурганському водосховищі (с.Кучургани)  зафіксовано перевищення ГДК по показникам: мінералізація води, ХСК, СПАР, кольоровість, БСК5. Зафіксовано наявність сульфідів і жирів у воді, майже відсутній вміст  розчиненого кисню.

В р.Кучурган (с.Степанівка) зафіксовано перевищення ГДК по показникам: мінералізація води, ХСК, БСК5, залізо, СПАР, кольоровість; відсутній вміст розчиненого кисню. Зафіксовано наявність сульфідів та жирів.

В р.Окни (с.Лабушне) зафіксовано перевищення ГДК по показникам: мінералізація води, нітрати, СПАР, БСК5.

В р.Білочі (с.Шершенці) зафіксовано  перевищення ГДК по показникам СПАР та БСК5.

В р.Ягорлик (с.Артирівка)  зафіксовано незначне перевищення ГДК по показнику СПАР.

Басейн річок Причорномор’я

У р.Тілігул (м.Березівка) відмічено перевищення ГДК по показникам: мінералізація води, СПАР, ХСК, БСК5; також у воді виявлено сульфіди і жири.

У річках М.Куяльник (с.Баранове), В.Куяльник (с.Руська Слобідка) відмічено перевищення ГДК по показникам: мінералізація води, кольоровість, СПАР, БСК5; також у воді виявлено сульфіди і жири.

Басейн р.Південний Буг

В р.Кодима (м.Балта) відмічено перевищення ГДК по показникам: ХСК, БСК5, СПАР, кольоровість.

Результати лабораторних досліджень води з р.Дністер у жовтні 2017 року за основними показниками (у порівнянні з минулим місяцем) наведені в таблиці.

monstoring098