Державна програма моніторингу поверхневих вод Одеської області виконується згідно з наказом Держводагентства від 10.02.2015р. №14 «Щодо затвердження Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення Держводагентством радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах».

У вересні 2017 року лабораторією Одеської ГГМЕ по програмі моніторингу було відібрано та проаналізовано 7 проб води. По басейну р.Дністер відібрано і проаналізовано – 5 проб води з р.Дністер (у т.ч. додатково – 3 проби води (в/п с.Маяки); по басейну р.Південний Буг – 1 проба води з р.Кодима; по басейну річок Причорномор’я – 1 проба води  з р.Тілігул.

Характеристика стану поверхневих вод у вересні 2017 року

Басейн р.Дністер

Гідрохімічний стан водних об’єктів басейну р.Дністер у порівнянні з минулим кварталом практично не змінився.

В р.Дністер у вересні 2017 року спостерігалося перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) по показнику ХСК у 2,1 рази (в/п  м.Біляївка).

Басейн річок Причорномор’я

У р.Тілігул відмічено перевищення ГДК по показникам: мінералізація води, СПАВ, ХСК, БСК5, нафтопродукти, азот амонійний. Також у воді виявлено сульфіди і жири, відсутній розчинений кисень у воді.

Басейн р.Південний Буг

В р.Кодима  відмічено незначне перевищення ГДК по показнику ХСК

Результати лабораторних досліджень води з р.Дністер у вересні 2017 року за основними показниками (у порівнянні з минулим місяцем) наведені в таблиці.

tabl006